Czym jest huurtoeslag?
Huurtoeslag jest to dodatek do czynszu dla osób, których czynsz proporcjonalnie do zarobków jest za wysoki. Huurtoeslag jest finansowym wsparciem od władz państwowych dla osób wynajmujących mieszkanie.

Warunki:
Aby uzyskać huurtoeslag należy spełnić pewne warunki. Warunki te dotyczą dochodów i wysokości czynszu.

Wiek 18 – 22 lata:
- Niderlandzkie obywatelstwo lub verblijfsvergunning (karta pobytu/wiza), które daje prawo do dodatków
- czynsz nie jest niższy niż € 204, 33 i nie wyższy niż € 348,99
- roczne dochody max. € 20.600
- jesteś zameldowany/a pod danym adres w Urzędzie Gminy
- twoje mieszkanie/dom ma własne wejście

W wypadku zamieszkania z druga osoba, zmieniają sie kolejne punkty:
- wspólne dochody roczne max. € 27.950
- w wypadku mieszkania z dzieckiem, czynsz nie może przekraczać € 621,78

fotoPolak tracący pracę za granicą może tam nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Warunkiem jego uzyskania jest spełnienie minimalnego okresu zatrudnienia. Wysokość tego świadczenia w państwach UE sięga nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Każde państwo UE stosuje własne, wewnętrzne przepisy dotyczące nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Określają one nie tylko zasady przyznawania świadczeń, ale również ich wysokość. Najczęstszym warunkiem umożliwiającym uzyskanie prawa do zasiłku jest spełnienie minimalnego okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia w danym kraju. Świadczenie dla bezrobotnych nabędziesz na podstawie innych przepisów niż polskie, w przypadku zatrudnienia i utraty pracy w innym państwie UE.

 

Holandia

Werkloosheidswet (WW) uzyskuje się po przepracowaniu w tym kraju minimum 26 tygodni. Warunkiem jego uzyskania jest rejestracja w Centrum ds. Pracy i Dochodów Centrum voor Werk en Inkomen, CWI.

Wbrew wcześniejszym informacjom, nie dojdzie do zwiększenia kwoty holenderskiego zasiłku rodzinnego. Najniższe świadczenie wypłacane przez SVB na poziomie 190,19 euro za kwartał. Jego wysokość zależy od wieku i liczby posiadanych dzieci.

 

Zasiłek rodzinny tzw. Kinderbijslag  wypłacany jest na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-go roku życia. Przysługuje on wszystkim rodzicom pracującym w Holandii, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Dotyczy to również zatrudnionych w tym kraju Polaków. Prawo do zasiłku rodzic zachowuje także wtedy, gdy dziecko przebywa w Polsce. Po przekazaniu pieniędzy, holenderski urząd może zażądać udokumentowania faktu, czy otrzymane środki trafiły rzeczywiście do Polski.

Rząd holenderski, mając na uwadze pomoc rodzinie, proponuje wypłacanie zasiłku rodzinnego, którego wysokość zależy od liczby i wieku dzieci.

RAPORT

Poprzez konsekwentnie prowadzoną politykę demograficzną, system zasiłków, ulg podatkowych, odpowiednio długich urlopów macierzyńskich i wychowawczych zachęca się obywateli Holandii do zakładania rodzin i posiadania potomstwa.

Camiel van der Meij, partner w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnił nam, że w Holandii przeznacza się ok. 1,2-proc. PKB na pomoc rodzinną - w stosunku do innych krajów ze starej Unii Europejskiej Królestwo Niderlandów plasuje się w połowie listy.

- W Holandii wychowanie i utrzymanie dziecka jest drogie. Rząd holenderski proponuje więc wypłacanie wolnego od podatku zasiłku rodzinnego zwanego kinderbijslag - stwierdził Camiel van der Meij.

Dodał, że według holenderskiego prawa tylko jeden rodzic może otrzymać dodatek na uobraztrzymanie dziecka do 18 roku życia.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, podkreśliła, że zasiłek dotyczy zarówno dzieci własnych, jak i przysposobionych czy adoptowanych.

- O zasiłek można się starać, jeśli pobyt w Holandii związany jest z: czasowym wykonywaniem tam pracy; podjęciem pracy u pracodawcy holenderskiego; prowadzeniem własnej działalności w tym kraju - dodała Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku można będzie otrzymać w Holandii dodatek na dziecko tzw. kindertoeslag. Dodatek ten będzie wypłacany zaliczkowo od stycznia do grudnia 2008 r. w systemie zaliczkowym. Pieniądze będą przelewane na konto zainteresowanej osoby. Kwota tego dodatku wynosi 82 euro, bez względu na to ile posiadamy dzieci.

Co należy zrobić, aby otrzymać ten dodatek?

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook