Zakończenie pracy w Holandii a zorgtoeslag

Każda osoba która pobierała dodatek Zorgtoeslag, automatycznie dostaje decyzję na nowe lata. Jeśli osoba zakończała pracę w Holandii musi zgłosić, do urzędu w Holandii, wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag.
Osoby, które otrzymały w styczniu 2010 roku decyzje Zogrtoeslag 2010 i nie planują pracować w Holandii w 2010 pod koniec 2010 otrzymają decyzję z urzędu, że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do urzędu. Aby uniknąć takiej sytuacji należy zgłosić się do nas w celu zamówienia odpowiednich druków na wstrzymanie świadczenia już na początku rok 2010. Świadczenie można wstrzymać w każdym momencie, jednak im wcześniej to uczynimy tym mniej zostanie wypłacone i mniejszą kwotę będziemy musieli oddać do urzędu.
Decyzje w sprawie Zorgtoeslag za lata 2007/2008/2009 z żółtymi czekami oznaczają, że była nadpłata świadczenia i osoba musi oddać część z powrotem do urzędy skarbowego w Holandii. Na decyzji znajduje się numer konta urzędu (oraz IBAN oraz Swift-code) na który należy wpłacić kwotę z czeku. Ważne jest aby tytułem przelewu wpisać numer z czeku
Niestety polskie banki nie honorują żółtych czeków jako dowodów wpłaty lub podstawy do zapłaty. Trzeba skorzystać z usługi przelewu zagranicznego lub wpłaty na zagraniczne konto, takie usługi są płatne w baku osobno. Pamiętaj: koszty operacji musza zostać pokryte przez podatnika, nie wolno ich zostać po stronie urzędu, gdyż wpłynie za mała kwota i urząd dalej będzie ubiegał się o zapłacenia odpowiedniej kwoty.
Urząd przyznał świadczenie na podstawie złożonych i podpisanych przez podatnika wniosków, następnie świadczenie wypłacił?
Jeśli podatnik nie dopilnował (lub nie wiedział) aby na czas poinformować urząd o zakończeniu pracy i tym samym zostało nadpłacone świadczenie Zorgtoeslag, wtedy obowiązkiem podatnika jest oddanie odpowiedniej kwoty, o którą urząd się upomina.
Jeśli osoba faktycznie nie otrzymała pieniędzy oznacza to jedno- świadczenie wpływało na nieznane osobie konto. Możliwe też, że korespondencja była wysyłana na nieznany podatnikowi adres. Jedyne co można w takiej sytuacji zrobić to samemu ustalić, na podstawie informacji z decyzji, właściciela konta (urząd na dole podaje numer konta, na które wypłaca świadczenie, często jest to były pracodawca) i bezpośrednio u niego domagać się zwrotu pieniędzy do urzędu.
Jeśli pracodawca nie chce oddać pieniędzy, które pobierał w ramach dodatku Zorgtoeslag na swojego pracownika, to radzimy samemu zapłacić urzędowi zaległość. Urząd nalicza odsetki za zwłokę, po pewnym czasie nadpłata z odsetkami może stanowić już poważną kwotę. Urząd zaległości może ściągnąć z naszego zwrotu podatku lub innych świadczeń, które pobieramy w Holandii. Poniżej podajemy informacje o które może poprosić bank.

Odbiorca przelewu: Belastingdienst Toeslagen
Adres odbiorcy: Postbus 9055, Kod i miejscowość: 7300 GT, Apeldoorn, Państwo: Holandia

Nr konta: 2445588
Nr konta w formacie IBAN: NL38 PSTB 0002 4455 88
Bic/Swift-Code: ING BNL2A

Nadawca przelewu: imiona i nazwisko wpłacającego (podatnika)
Adres nadawcy: adres wpłacającego (podatnika)

Ważne!!! Tytuł przelewu: wpisać numer z czeku

Wiadomości z Holandii

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook