Zasiłki dla szukających pracy na terenie UE

Jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czy mogę poszukiwać pracy na terenie innego państwa należącego do UE i dalej pobierać świadczenie?


Można wyjechać do innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w celu poszukiwania pracy i mieć prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. W takiej sytuacji świadczenie będzie wypłacane maksymalnie przez trzy miesiące. Jednak bezrobotny nie otrzyma żadnych pieniędzy, jeżeli wyjedzie na studia lub będzie prowadzić własną działalność gospodarczą.


Aby dostać polski zasiłek za granicą, trzeba wcześniej uzyskać formularz E 303. Dokument ten wydawany jest przez wojewódzki urząd pracy, a formalności należy załatwić jeszcze przed opuszczeniem ojczyzny. Zainteresowany powinien uzupełnić wniosek o wydanie formularza E 303 (trzeba podać m.in. datę planowanego wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy, datę powrotu z kraju poszukiwania pracy i dokładny adres zamieszkania w kraju poszukiwania pracy) oraz dołączyć zaświadczenie (musi być podpisane „z upoważnienia Starosty”) wydawane przez powiatowy urząd pracy.


W zaświadczeniu muszą zostać podane takie informacje, jak m.in. data rejestracji bezrobotnego czy kwota zasiłku netto. Nie może też zabraknąć potwierdzenia zarejestrowania bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotnego z prawem do zasiłku.

 

 

źródło: www.pracaizycie.pl

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook