Zasiłek macierzyński w Holandii

zasiłek macierzyski w holandiiJednym z rodzajów ubezpieczeń pracowniczych w Holandii jest ubezpieczenie na wypadek urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (adopcji)- Wet Arbeid en Zorg (WAZO). W przypadku macierzyństwa czy adopcji osoba odprowadzająca składki na tę formę ubezpieczenia, ma prawo do zasiłku (WAZO-uitkering), który w zależności od sytuacji w której znalazła się wnioskująca o zasiłek osoba, możemy podzielić na: zasiłek ze względu na ciążę i poród oraz zasiłek ze względu na adopcję i zajmowanie się dzieckiem (na przykład jako opiekun zastępczy).

Zasady dotyczące przyznawania zasiłku ze względu na ciążę i poród (zwangerschaps- en bevallingsuitkering)

Każdej ciężarnej kobiecie przysługuje minimalnie 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, który rozpoczyna się, w zależności od woli zainteresowanej 4-6 tygodni przed planowaną datą porodu, oraz trwa 10-12 tygodni po porodzie. Ciężarna kobieta zawiadamia swojego pracodawcę o dacie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, w czasie, który uzna za odpowiedni (maksimum 6 tygodni przed planowaną datą porodu, minimum 4 tygodnie). Długość zasiłku po porodzie nie może być krótsza niż 10 tygodni. W przypadku, kiedy poród odbył się znacznie wcześniej przed planowaną datą, zasiłek rozpoczyna się od dnia porodu przez kolejne 16 tygodni. Dla przykładu: poród nastąpił niespodziewanie 2 miesiące przed planowaną datą. Od tego czasu pracownicy przysługuje 16 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku stanowi 100% miesięcznego wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę, w przypadku kobiet pozostających w stosunku pracy z pracodawcą. W przypadku kobiet otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, bądź kobiet bez prawa do zasiłku, instytucją wypłacającą zasiłek macierzyński jest Agencja Opieki Społecznej (Uitvoeringinstiuut Werknemers Verzekeringen-UWV). Kobieta ubiegająca się o prawo do zasiłku musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od lekarza, bądź położnej o ciąży. Zaświadczenie takie kobieta otrzymuje przy pierwszej kontroli medycznej i wskazanym jest dostarczenie go pracodawcy, aby był on przygotowany na przyszłe plany macierzyńskie swojej pracownicy. Pracodawca jest zobowiązany najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu powiadomić UWV o dacie rozpoczęcia zasiłku macierzyńskiego. Kobiety bezrobotne zaświadczenie takie dostarczają do UWV osobiście. Jeśli kobieta zachorowała w czasie ciąży, ma ona prawo do zasiłku chorobowego (ziektewet-uitkering) od pierwszego dnia choroby. Zasiłek zostaje wypłacany do momentu wyleczenia. Jeśli kobieta cierpi na chorobę, która została wywołana ciążą czy porodem, podlega szczególnym regulacjom, dotyczącym zasiłku chorobowego. Jeśli natomiast choroba nie została wywołana ciążą czy porodem, obowiązują te same reguły, które dotyczą osób otrzymujących zasiłek chorobowy (czytaj artykuł o zasadach przyznawania zasiłku chorobowego).

Własny biznes a zasiłek macierzyński

Począwszy od 4 czerwca bieżącego roku, zmieniły się także zasady regulujące przyznawanie WAZO-uitkering kobietom posiadającym własną działalność gospordarczą (jednoosobowa działalność bez personelu), popularnie nazywane ZPP (Zelfstindige Zonder Personeel). Według nowego prawa nazywanego "Zasady dotyczące ciężarnych-niezależnych" (Zelfstandig en Zwangerregeling- ZEZ), każda kobieta, która pracowała przez minimum 1 rok przed porodem we własnym przedsiębiorstwie, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego na okres 16 tygodni, którego wysokość zostanie wyliczona na podstawie jej dochodów za ostatni rok. Wysokość zasiłku nie może jednak przekraczać obowiązującej stawki minimum wynagrodzenia (1.317 euro brutto miesięcznie).

Dla ojców

W przypadku mężczyzn istnieje także możliwość otrzymania zasiłku dla ojców (vadersverlof), który wynosi dwa dni. W holenderskim parlamencie toczą się debaty dotyczące przedłużenia tego czasu do 5 dni, a jedna z partii Groen Liks wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świeżo upieczonym ojcom prawa do 10 dni urlopu. Plany te czekają jednak na dalszą realizację.

Każda kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego

Należy podkreślić, iż każdej kobiecie, legalnie przebywającej w Holandii, należy się prawo do zasiłku macierzyńskiego, lecz w zależności od osobistej sytuacji zainteresowanej, kwota zasiłku oraz instytucja go wypłacająca sa różne. W błędzie są osoby, które myślą, że prawo do zasiłku, mają tylko obywatele posiadający obywatelstwo holenderskie. Nieprawdą jest także, że należy posiadać pracę, aby móc ubiegać się o prawo do WAZO-uitkering. Także kobiety, które w przeszłości pracowały a obecnie pozostają bezrobotne, powinny skontaktować się z siedzibą UWV, gdzie każdy wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego zostaje rozpatrzony ze względu indywidualną sytuację wnioskodawcy.

Zasiłek ze względu na adopcję i zajmowanie się dzieckiem (adoptie- en pleegzorguitkering)

Także w przypadku pracownika, który spodziewa się w rodzinie dziecka adoptowanego istnieje prawna możliwość skorzystania z WAZO-uitkering, którego długość wynosi maksimum 4 tygodnie. Pracownik (zarówno kobieta jak i mężczyzna) może wystąpić o przyznanie zasiłku w okresie 18 tygodni, jakie przewiduje prawo, w związku z adopcją bądź wychowywaniem, które liczone są: 2 tygodnie przed przybyciem dziecka do rodziny i 16 tygodni po tym fakcie. Osoba występująca o prawo do zasiłku musi najpóźniej 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu zgłosić swojemu pracodawcy o fakcie wystąpienia o zasiłek, wraz z dokumentami stwierdzającymi akt adopcji dziecka, bądź przyjęcia dziecka na wychowanie ( na przykład, jako rodzina zastępcza).

Wiadomości z Holandii

Białe Boże Narodzenie? Szanse są nikłe

Białe Święta Bożego Narodzenia? Miłośnicy białego puchu raczej nie mają o czym marzyć. Zdaniem Weeronline temperatura w grudniu będzie bardzo wysoka, a termometry regularnie będą wskazywać wynik dwucyfrowy. Prawdopodobieństwo pojawienia się...

Czytaj więcej

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook