Pracujesz w Holandii i opłacasz ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, bo najprawdopodobniej należy ci się dofinansowanie – zorgtoeslag. Możesz dostać kilkaset euro rocznie!

Wielu Polaków podejmujących pracę w Holandii, nie wie, że to na nich – a nie na pracodawcy – spoczywa obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba to zrobić w ciągu czterech miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy (lub zameldowania na terenie Holandii). Koszta nie są małe (podstawowy pakiet ubezpieczeniowy to ok. 100 euro miesięcznie), ale część pieniędzy można odzyskać, ubiegając się o zorgtoeslag, czyli dofinansowanie ubezpieczenia. Wystarczy dopełnić kilku formalności.

Każda osoba która pobierała dodatek Zorgtoeslag, automatycznie dostaje decyzję na nowe lata. Jeśli osoba zakończała pracę w Holandii musi zgłosić, do urzędu w Holandii, wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag.
Osoby, które otrzymały w styczniu 2010 roku decyzje Zogrtoeslag 2010 i nie planują pracować w Holandii w 2010 pod koniec 2010 otrzymają decyzję z urzędu, że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do urzędu. Aby uniknąć takiej sytuacji należy zgłosić się do nas w celu zamówienia odpowiednich druków na wstrzymanie świadczenia już na początku rok 2010. Świadczenie można wstrzymać w każdym momencie, jednak im wcześniej to uczynimy tym mniej zostanie wypłacone i mniejszą kwotę będziemy musieli oddać do urzędu.

 zasiłki w HolandiiUrząd  SVB wymaga od osób pobierajacych zasiłki podania zmiany danych takich jak:

- zmiana adresu do korespondencji
- o podjęciu pracy poza Holandią- musimy podać datę zakończenia pracy w Holandii
- otrzymania i pobierania zasiłku dla bezrobotnych
- zmiany rachunku bankowego
- podjęcia pracy ,równiez przez współmałżonka
- o śmierci partnera lub dziecka
- o rozwodzie  wspzolmałżonków
- jeżeli dziecko podęło prace i  której dochód przekracza kwotę 800 e na kwartał -dotyczy to dzieci które ukończyłī 16 rok życia
- jeżeli dziecko podjeło kontynuacje dalszej nauki w innej szkole niż wczesniej była podana we wniosku
- zgłaszamy równiez rezygnacje dziecka z dalszej nauki równiez ze względów zdrowotnych  lub jeżeli zostało ono usunięte z listy uczniów
- narodziny następnego dziecka lub adopcja dziecka
- zmiana pracodawcy -podajemy date rozpoczęcia nowej pracy ,adres,
- opieki kuratora ub osadzenia w areszcie
- inne zmiany


świadczenia w HolandiiSkorzystaj z państwowej pomocy

Polacy mieszkający w Holandii mogą liczyć na szeroką pomoc socjalną ze strony państwa. Nasi rodacy korzystają najczęściej ze świadczeń dla bezrobotnych i osób o niskich dochodach oraz zasiłku rodzinnego na dzieci.

Polacy zatrudnieni w Holandii nabywają prawa do tych samych świadczeń, z których na co dzień korzystają rodowici mieszkańcy tego kraju. Osoby o niskich dochodach lub będący w trudnej sytuacji finansowej mogą się starać o przyznanie zasiłku socjalnego. Oprócz tego w przypadku utraty pracy przysługuje Polakom holenderska kuroniówka. Prawo do świadczeń mają też kobiety w ciąży i rodzice, którym oprócz zasiłku rodzinnego należy się również osobny dodatek na dziecko. Podstawowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z pomocy socjalnej państwa jest zameldowanie na terenie Holandii oraz posiadanie numeru BSN.

Jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czy mogę poszukiwać pracy na terenie innego państwa należącego do UE i dalej pobierać świadczenie?

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook