Większość mieszkańców nie ocenia dobrze przyszłości kraju

people 768566 1280

Prawie 90% mieszkańców Holandii uważa, że kraj nie zmierza teraz we właściwym kierunku. Nastroje są najbardziej negatywne w Zeeland, Drenthe, Zuid-Limburg oraz w częściach Friesland, Flevoland, Groningen oraz Zuidoost-Brabant.

Wiosną 2022 roku Rabobank przeprowadził ankietę wśród ponad 10 000 mieszkańców Holandii z pytaniem, czy uważają, że kraj ogólnie zmierza w dobrym czy złym kierunku. Obraz, który pojawił się po zebraniu wyników ankiety, był dość negatywny.

Około 39% ankietowanych stwierdziło, że kierunek obrany przez Holandię jest wyraźnie zły. Kolejnych 47% stwierdziło, że kraj porusza się raczej w złym niż właściwym kierunku. Zaledwie 1% ankietowanych stwierdził, że Holandia zdecydowanie zmierza we właściwym kierunku.

Rabobank powiedział, że istnieje związek między nastrojami a ogólną sytuacją ankietowanych. Ci, którym powodzi się gorzej w sensie szeroko pojętego dobrobytu, są bardziej skłonni do negatywnego oceniania kierunku, w którym zmierza kraj. Czynniki te łączą się szczególnie w regionach na obrzeżach kraju, gdzie dobrobyt jest oceniany na niski, a nastroje są zdecydowanie negatywne.

Ludzie na wsiach wyraźniej odczuwają większy dobrobyt niż ludzie w miastach. Mieszkańcy miast zmagają się ze środowiskiem, bezpieczeństwem czy zaangażowaniem społecznym. Mimo to nastroje w miastach są bardziej pozytywne niż na wsi. Stosunkowo pozytywnie wypadły tutaj miasta takie jak Amsterdam czy Tilburg.

Pochodzenie społeczno-ekonomiczne ludzi również odgrywa znaczącą rolę w ocenie kraju. Osoby z niskim wykształceniem lub problemami zdrowotnymi są nie tylko mniej zamożne, ale również bardziej pesymistycznie spoglądają w przyszłość Holandii.

Zdaniem Rabobanku, rząd powinien zmienić podejście do polityki socjalnej poprzez koncentrowanie się bardziej na określonych grupach, które pozostają w tyle pod względem szeroko pojętego dobrobytu.

PS

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook