Absencja pracowników z powodu chorób najwyższa od 20 lat

mental health 2019924 1280

Nieobecności pracowników przekroczą w tym roku 5%, głównie z powodu dolegliwości związanych ze zdrowiem psychicznym. Wydłużył się również czas pojedynczych nieobecności. Ubezpieczyciel Nationale-Nederlanden (NN) opublikował swój raport dotyczący trendów w zakresie absencji i niezdolności do pracy.

Absencje z powodu choroby wzrosły szczególnie w branży hotelarsko-gastronomicznej. W tym sektorze liczba nowych zachorowań w III kwartale tego roku była o 12% wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Absencje w sektorze służby zdrowia również utrzymywały się na wysokim poziomie, znacznie powyżej średniej krajowej.

Po raz pierwszy od 20 lat absencja przekroczyła 5%. NN zaapelowało do pracodawców, aby zwracali większą uwagę na pracowników, a tym samym zapobiegali ich absencjom oraz wypaleniu zawodowemu.

Już około połowa pracodawców wskazuje, że pracownicy są nieobecni przez długi czas z powodu dolegliwości psychicznych związanych z wykonywaną pracą. Równocześnie bardzo liczna grupa wskazuje, że obawia się o swoją firmę z powodu braków kadrowych. Ze względu na braki na rynku pracy, pracownicy mają więcej obowiązków. Częściowo z tego powodu NN przewiduje dalszy wzrost nieobecności w pracy powodowanych problemami ze zdrowiem psychicznym.

Według NN ważne jest, aby pracodawcy na bieżąco rozmawiali ze swoimi pracownikami. Wygląda bowiem na to, że istnieją znaczne różnice między doświadczeniami pracowników i pracodawców. Na przykład 4 na 10 pracowników wskazuje, że ich pracodawca nie czuje się odpowiedzialny za ich zdrowie psychiczne, podczas gdy 9 na 10 pracodawców twierdzi, że czują odpowiedzialność w tym aspekcie.

PS

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook