Ponad miliard euro wsparcia dla firm musi zostać zwrócone rządowi

160936574 sDziesiątki tysięcy pracodawców, którzy otrzymali wsparcie płacowe od rządu holenderskiego między czerwcem a wrześniem 2020 roku z powodu pandemii, muszą zwrócić część lub całość pieniędzy. Na ten moment UWV domaga się zwrotu 1,4 mld euro od 39 tysięcy firm. Są też pracodawcy, którym przysługuje dodatek do wynagrodzeń, jak np. KLM, który otrzyma dodatkowe 59 mln euro za okres od czerwca do września 2020 roku.

W ramach tymczasowego programu wsparcia NOW, pracodawcy mieli prawo do zwrotu części kosztów wynagrodzeń w przypadku znacznej utraty obrotów w wyniku kryzysu związanego z koronawirusem. Kwota, do jakiej byli uprawnieni, zależała od ewentualnej utraty dochodów i całkowitych kosztów wynagrodzeń, ale agencja świadczeń UWV wypłacała zaliczki na podstawie szacowanej utraty obrotów.

Między czerwcem a wrześniem 2020 roku, drugą transzą wsparcia NOW, UWV przyznało zaliczki ponad 63 500 pracodawcom. Około 55 000 pracodawców wie już, do jakich kwot byli faktycznie uprawnieni w tych miesiącach.

Siedmiu na dziesięciu z nich musi spłacić pewną część otrzymanego wsparcia. Dla 42% dotyczy to nawet całej kwoty, np. dlatego że spadek obrotów nie był wystarczająco duży lub pracodawcy zrezygnowali ze wsparcia. Nieduża grupa pracodawców musi zwrócić całe otrzymane kwoty, ponieważ nie wskazali, ile faktycznie wyniosły ich straty.

Z drugiej jednak strony, jest 16 000 pracodawców, którzy otrzymają dodatkowe pieniądze z UWV. Chodzi o łączną kwotę 302 mln euro. Rzecznik UWV wyjaśnił, że nie chodzi tylko o zbyt niskie szacunki strat lub kosztów wynagrodzeń. Zaliczka, którą otrzymali w 2020 roku stanowiła 80% ostatecznej kwoty, do której byli uprawnieni. Każdy, kto dokonał poprawnych wyliczeń, nadal może liczyć na pozostałe 20% wypłaty wsparcia NOW.

Agencja pracy tymczasowej Adecco musi zwrócić prawie 7 mln z 11 mln euro otrzymanych zaliczek. Holenderski oddział firmy chemicznej Chemorus musi spłacić 3,7 mln euro.

KLM, największy odbiorca wsparcia NOW, wkrótce otrzyma ponad 344 mln euro rekompensaty kosztów wynagrodzeń za drugi okres. Linie lotnicze Transavia również mogą liczyć na prawie 6 mln euro dodatkowego wsparcia.

PS

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook