Spadek bezrobocia, wzrost zadowolenia z pracy oraz spadek liczby przestępstw

8283872 sWedług urzędu statystycznego osoby z niskim wykształceniem oraz osoby, które wyemigrowały do Holandii, osiągają najgorsze wyniki, jeśli chodzi o ogólny dobrobyt.

Urząd statystyczny mierzył ogólny dobrobyt na podstawie trzynastu wskaźników, w tym dobrobytu materialnego, zdrowia, pracy, wypoczynku, bezpieczeństwa oraz środowiska życia.

Według CBS wynik dla osób z nie zachodnim pochodzeniem jest niekorzystny we wszystkich trzynastu punktach. Wynika to częściowo z różnic w poziomie wykształcenia i wieku. Osoby o niskim poziomie wykształcenia osiągają niekorzystne wyniki w dziewięciu z trzynastu wskaźników. Niekorzystne wyniki osiągają również młodzi ludzie do 35 roku życia. Odwrotna sytuacja dotyczy grupy wiekowej od 45 do 75 lat.

Ogólnie rzecz biorąc, koniunktura jest obecnie na wysokim poziomie. Bezrobocie spada, a na rynek pracy wchodzi coraz więcej osób w wieku od 15 do 75 lat. Wzrasta również odsetek osób z wyższym wykształceniem oraz rośnie satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy.

Odnotowano również poprawę jakości powietrza, rozwój holenderskich sieci przyrodniczych oraz spadek liczby przestępstw. Zaufanie ludzi do instytucji takich jak policja spadło co prawda zeszłym roku, ale mimo tego 66,9% mieszkańców Holandii dalej ufa tym instytucjom.

Z niepokojących rzeczy odnotowano wzrost liczby osób, które zmagają się z problemami zdrowia psychicznego. Za taki stan rzeczy winę ponosi pandemia koronawirusa, która doprowadziła do spadku liczby kontaktów społecznych.

MR

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook