fotoNiektóre za jedną roboczogodzinę otrzymują nawet do 60 euro brutto, a pracownikowi wypłacają potem cztery razy mniej - niecałe 15 euro

Pensja jest to jednak kwestia, o której pracownik zostaje poinformowany przed rozpoczęciem pracy. Prawdziwe nadużycia ze strony pracodawców zaczynają się później...

Fatalne lokale i drogie dojazdy

 

Pierwsza pułapka pojawia się zwykle podczas zakwaterowania. Godziwe warunki mieszkaniowe, które zgodnie z ogłoszeniem miały być zapewnione za niewielką opłatą, okazują się być polem kempingowym lub w najlepszym wypadku domem na odludziu, w którym mieszka już kilkadziesiąt osób.

 Na stronie internetowej Holenderskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.szw.nl) opublikowane zostały kwoty płac minimum brutto, które obowiązywać będą od 1 lipca 2008 roku. Na podstawie liczb przedstawionych przez Ministerstwo, przyjęte prawnie stawki płac minimalnych brutto w Holandii wzrosną od 1 lipca 2008 roku o około 1,62 %.

Ile zarabiają Polacy zatrudnieni za granicą?

Listę płac, którą prezentujemy, przygotowali korespondenci "Pracy i Życia zaobraz Granicą". Powstała ona w ostatnim tygodniu stycznia na podstawie rozmów z Polakami zatrudnionymi w Holandii. Dziennikarze wzięli pod uwagę zawód, zakres wykonywanych obowiązków, tygodniowy wymiar pracy, wiek pracownika, wykształcenie, znajomość języka.Uwaga – wynagrodzenia podane są w kwotach netto, czyli na rękę.

 

W 2008 roku holenderski minister do spraw Socjalnych zapowiedział dodaobraztkowe kontrole i grzywny dla pracodawców wyzyskujących pracowników z zagranicy, w tym z Polski. Inspektorzy Arbeidsinspectie, czyli holenderskiej Inspekcji Pracy będą niezwykle zwracać uwagę na wynagrodzenie dla pracowników, zbyt długie godziny pracy i złe warunki mieszkaniowe. Będą również nakładane grzywny na pracodawców, którzy płaca minimalne wynagrodzenie, ale wymagają, aby pracownicy pracowali jeszcze więcej w nadgodzinach.

800 dodatkowych kontroli

 

Pieniądze wakacyjne w Holandii są przeważnie ustalone jako przynajmniej 8% podstawy wynagrodzenia brutto, wypłacane pod koniec maja za okres od 1 czerwca do 1 czerwca. Przy zerwaniu ufotomowy o prace, wynagrodzenie za przepracowany okres ( od 1 czerwca ) jest od razu wypłacany. Osoby pracujące poprzez biuro pracy mogą się o nie starać w każdym czasie. Osoby pracujące poprzez biuro pracy mogą również się starać o podwyższenie swoich zarobków o 8% miesięcznie, lecz to jest jeszcze nie ustalone poprzez Europejskie prawo.


Zgodnie z art. 634 niderlandzkiego kodeksu cywilnego (het Burgelijk Wetboek), regulującego prawo do urlopu płatnego, pracownik za każdy rok, w którym przepracował całkowity wynikający z umowy o pracę i tym samym nabył prawo do wynagrodzenia, nabywa równocześnie prawo do urlopu płatnego w wymiarze co najmniej czterokrotności tygodniowego czasu pracy. Co oznacza, iż pracownikowi pracującemu na pełen etat przysługuje co roku prawo do przynajmniej 20 dni płatnego urlopu.

Przy płatnym urlopie ( w momencie posiadania pracy ) pracodawca wypłaca wypłatę wg ustalonej stawki na umowie; która nie nazywa się pieniędzmi wakacyjnymi. Przy zerwaniu umowy pracy, niewykorzystane dni urlopowe mogą jeszcze zostać wykorzystane w terminie wypowiedzenia; inaczej muszą one zostać opłacone po terminie wypowiedzenia. Niektóre CAO’s pozwalają “kupować” lub ”sprzedawać” dni pracy dla/od pracodawcy, lecz nigdy więcej niż jest to ustalone. W sytuacji gdy ktoś ma prawo na 25 dni urlopu w roku, nie może “sprzedać” on w tym roku więcej niż 5 dni.

 

 

pomoc w tłumaczeniu:  ajax4ever


Organizacje branzowe agencji posrednictwa pracy


Wielu Polaków wyjeżdżających do pracy w Holandii decyduje się na podjęcie pracy poprzez agencję pośrednictwa pracy.

Wiele agencji pośrednictwa pracy, które prowadzą aktywną działalność w Holandii, należy do organizacji branżowych. Organizacje branżowe agencji pośrednictwa pracy, które działają na holenderskim rynku, to ABU, VIA i NBBU.

ABU

ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) jest organizacją branżową dla agencji pośrednictwa pracy, które aktywnie działają na holenderskim rynku. ABU ma ponad 300 członków, czyli 65% agencji pośrednictwa pracy aktywnie działających w Holandii jest członkami ABU.


Jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja agencja pośrednictwa pracy (agencja, dla której masz zamiar pracować) jest członkiem ABU, możesz wejść na stronę internetową ABU www.abu.nl. W menu znajdującym się po lewej stronie musisz przejść do ‘Wie zijn ABU-lid?’ i kliknąć na ‘Ledenlijst’ (słowo to pojawi się obok ‘Wie zijn ABU-lid?’). Po kliknięciu na ‘Ledenlijst’ otrzymasz listę agencji pośrednictwa pracy, które są członkami ABU.


Strona ABU ma również część polską, do której warto zajrzeć. Wystarczy w menu głównym kliknąć na ‘Polski’. W polskiej części strony można na przykład znaleźć streszczenie CAO (zbiorowej umowy o pracy) w polskiej wersji językowej. Umowa ta zawarta została na okres 2004-2009 i dotyczy pracowników pracujących poprzez agencje pośrednictwa pracy.

VIA

VIA (Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars) jest organizacją branżową agencji pośrednictwa pracy, które zatrudniają do pracy w Holandii głównie obcokrajowców.


Jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja agencja pośrednictwa pracy (agencja, dla której masz zamiar pracować) jest członkiem VIA, możesz wejść na stronę VIA www.via-eu.com. Jako język wybierasz holenderski- ‘Nederlands’. W menu znajdującym się po lewej stronie musisz kliknąć na ‘Leden VIA’, po czym pojawi się lista z agencjami pośrednictwa pracy, które są członkami VIA.


Strona VIA ma również polską opcję językową. W części tej możesz znaleźć informacje i materiały do pobrania. I tak na przykład można skopiować VIA-LBV CAO (zbiorowy układ o pracy).

NBBU

NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) jest organizacją branżową agencji pośrednictwa pracy, które prowadzą aktywną działalność na holenderskim rynku pracy. Według NBBU należy do niej ponad 350 agencji pośrednictwa pracy.


Jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja agencja pośrednictwa pracy (agencja, dla której masz zamiar pracować) jest członkiem NBBU, możesz to zrobić wchodząc na stronę NBBU www.nbbu.nl. W menu głównym należy kliknąć na ‘Ledenlijst’. Po kliknięciu na ‘Ledenlijst’ otrzymasz listę agencji pośrednictwa pracy, które są członkami NBBU.


Niestety strona internetowa NBBU dostępna jest jedynie w języku holenderskim.Listy agencji posrednictwa pracy ABU, NBBU, RIA oraz RIV - dla leniwych osob poszukujacych pracy :
http://www.abu.nl/abu/pagina.asp?pagkey=30310
http://www.nbbu.nl/ -> Ledenlijst
http://www.kiesria.nl/ -> RIA-LIJST (sektor rolniczy)
http://www.kiesriv.nl/on.asp?gecontroleerd=TRUE (sektor przetworstwa miesnego)
Ostrzegam przed agencjami i zarowno prosze o ostroznosc !


Na listach tych znajduja sie linki do stron agencji.Dzieki nim mozesz przegladac oferty pracy i nawiazac bezposredni kontakt.

oraz strona do wyszukania biura w swoim regionie:
http://www.uitzendbureau.nl/
Pracownik w Holandii ma prawo do prawnie określonej płacy
minimalnej. Pracownikom poniżej 23 roku życia przysługuje
młodzieżowa płaca minimalna. Dwa razy do roku płace minimalne są
dostosowywane średnio do zmieniających się płac. Wysokości płacy
minimalnej
znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej ( www.szw.nl oraz www.employment.gov.pl ).
Płaca minimalna dotyczy pełnego tygodnia pracy (bez nadgodzin).
Jeśli pracują Państwo w niepełnym wymiarze godzin, otrzymują
Państwo kwotę zmniejszoną proporcjonalnie.
Płaca brutto może być złożona z różnych elementów:

• dodatki z tytułu pracy w systemie zmianowym lub z tytułu
nienormowanego czasu pracy
• wynagrodzenie od osób trzecich, które wynika z pracy, na przykład
napiwki
• wynagrodzenie nie w formie pieniężnej, takie jak mieszkanie
z wyżywieniem. Nie są określone prawnie kwoty maksymalne tych
wynagrodzeń.

Zażalenia

Jeśli otrzymują Państwo mniej niż przysługuje Państwu zgodnie
z prawem, najlepiej na początku porozmawiać z pracodawcą na
temat rozwiązania tego problemu. Jeśli to nie daje rezultatu, można
złożyć zażalenie w Inspekcji Pracy. Można się również zwrócić
bezpośrednio do sądu polubownego.Wówczas otrzymają Państwo
poradę specjalistów ze związku zawodowego ( www.fnv.nl lub
www.cnv.nl ) lub od Biura Pomocy Prawnej ( www.hetjl.nl tylko
w języku niderlandzkim).
Jeśli uważają Państwo, że pracodawca obciąża Państwa zbyt
wysokimi kwotami za mieszkanie z wyżywieniem itd., nie ma w tym
zakresie ustaleń w układzie zbiorowym, a Państwa przełożony nie
może tej kwoty uzasadnić, wówczas można zwrócić się do Urzędu
Skarbowego ( www.belastingdienst.nl ) z zapytaniem czy rzeczona
kwota jest odpowiednia. Jeśli tak nie jest, można złożyć zażalenie
w Inspekcji Pracy.

W zależności od sporządzonych w tym zakresie ustaleń,
wynagrodzenie otrzymują Państwo tygodniowo, miesięcznie lub co
cztery tygodnie. Od pracodawcy otrzymują Państwo wykaz
z wyszczególnieniem zarobków i odprowadzanych kwot, który
pozwala kontrolować wypłacane wynagrodzenie.

Płaca zgodna z układem zbiorowym

Również w układzie zbiorowym czy w innych przepisach zbiorowych
często jest mowa o wynagrodzeniu. Jeśli taki przepis dotyczy
Państwa, może to oznaczać, że mają Państwo prawo do wyższego
wynagrodzenia niż (młodzieżowa) płaca minimalna. Państwa
pracodawca, dział kadr lub dział płac może Państwa poinformować,
czy taki przepis ma zastosowanie w Państwa przypadku.
Instytucje udzielające pomocy
Inspekcja Pracy


Inspekcja Pracy nadzoruje przestrzeganie prawa oraz przepisów bhp
przez pracodawcę i pracownika. Pracownik może złożyć zażalenie,
jeśli pracodawca nie przestrzega przepisów bhp.W pierwszej
kolejności muszą Państwo próbować rozwiązać dany problem
z pracodawcą. Jeśli to się nie udaje, można złożyć zażalenie
w Inspekcji Pracy (w oddziale położonym najbliżej Państwa pracy).
Można to uczynić pisemnie lub telefonicznie. O ile to możliwe,
zostaje zagwarantowana anonimowość składającego zażalenie.Więcej
informacji: www.arbeidsinspectie.nl (tylko w języku niderlandzkim).

Inspekcja Pracy w Groningen
Postbus 30016, 9700 RM Groningen
Telefon 050 522 58 80

Inspekcja Pracy w Arnhem
Postbus 9018, 6800 DX Arnhem
Telefon 026 355 71 11

Inspekcja Pracy w Amsterdamie
Postbus 58366, 1040 HJ Amsterdam
Telefon 020 581 26 12

Inspekcja Pracy w Utrechcie
Postbus 820, 3500 AV Utrecht
Telefon 030 230 56 00

Inspekcja Pracy w Rotterdamie
Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam
Telefon 010 479 83 00

Inspekcja Pracy w Roermond
Postbus 940, 6040 AX Roermond
Telefon 0475 356 666

CWI

Urząd Pracy i Dochodów (Het Centrum voor Werk en Inkomen)
jest punktem informacyjnym dla osób szukających pracy w Holandii.
Tam też można się zwrócić z pytaniami dotyczącymi zwolnienia
i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.W większości gmin znajduje
się oddział CWI.Adresy można znaleźć na stronie www.cwinet.nl.
Więcej informacji na temat pracy w Holandii znajduje się na stronie
www.werk.nl

EURES

Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (EURopean Employment
Services) to sieć współpracy Komisji Europejskiej, biur pracy
z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych instytucji
regionalnych i krajowych zajmujących się zagadnieniami zatrudnienia;
są to na przykład związki zawodowe, organizacje pracodawców,
lokalne i regionalne organy administracji publicznej. EURES zajmuje
się informowaniem, doradztwem, wspomaganiem poszukujących
pracy, pracodawców oraz osób chcących skorzystać z prawa do
swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Patrz
www.europa.eu.int/eures

UWV

Agencja Opieki Społecznej UWV (Social Security Agency UWV)
zajmuje się między innymi wypłatą zasiłków dla bezrobotnych,
zasiłków chorobowych, ciążowych oraz rentowych. Z instytucją
można się kontaktować telefonicznie pod numerem 0900 92 94 lub
poprzez Internet www.uwv.nl (tylko w języku niderlandzkim)

SVB

Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB) zajmuje się między innymi
podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym i dodatkiem na dzieci.
Na stronie www.svb.nl znajdą Państwo więcej informacji na temat
tej instytucji oraz zasad jej funkcjonowania.Telefon 020 656 56 56.

Związki zawodowe

Związki zawodowe reprezentują interesy pracowników. Odbywa się
to na poziomie zbiorowym, w trakcie negocjacji z pracodawcami na
temat warunków zatrudnienia (negocjacje w sprawie układu
zbiorowego). Dodatkowo związki zawodowe oferują swoim
członkom doradztwo oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
w miejscu pracy.

Największymi związkami zawodowymi w Holandii są:

• FNV. Patrz www.fnv.nl.Telefon pomocy 0900 3 300 300
(C 0,10 za minutę; dostępny w poniedziałek, wtorek i piątek
w godzinach 12.30 - 16.00). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• CNV. Patrz www.cnv.nl.Telefon informacyjny 0900 268 46 36
(C 0,10 za minutę). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zestawienie wszystkich związków zawodowych znajdą Państwo na
stronie www.vakbond.startpagina.nl (tylko w języku niderlandzkim).

Biuro Pomocy Prawnej

W celu uzyskania bezpłatnej informacji prawnej oraz doradztwa
można się zwrócić do Biura Pomocy Prawnej. Biuro udziela
wszelkich informacji prawnych, między innymi w kwestii spraw
związanych z pracą.W razie potrzeby biuro odsyła do instytucji,
które mogą udzielić dalszej pomocy. Na stronie www.hetjl.nl (tylko
w języku niderlandzkim) znajdą Państwo adresy oddziałów. Można
także zadzwonić pod numer 0900 8020 (10 centów za minutę)

Postbus 51


Postbus 51 to centrum informacji publicznej rządu holenderskiego.
Można się tam zwracać z pytaniami odnośnie wszelkich spraw
związanych z działalnością władz. Z centrum można się kontaktować
na kilka sposobów.Telefonicznie: 0800 8051 (bezpłatnie), z zagranicy
+31 70 308 19 85 (taryfa jak za normalne połączenie), za pomocą
poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub strony internetowej
www.postbus51.nl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Jeśli mają Państwo pytania w związku z niniejszą broszurą, prosimy

o kontakt z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
telefon 0800 9051 (bezpłatnie), lub z zagranicy +31 70 333 44 44.
Więcej informacji można znaleźć na stronie ministerstwa:
www.szw.nl (tylko w języku niderlandzkim) lub
www.employment.gov.nl
Ambasada Polski w Holandii

Ambasada Rzeczpospolitej Polski

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Telefon: +31 (0)70 7990100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ambasada Holandii w Polsce


ul. Kawalerii 10
00-468 WARSZAWA
Telefon: +48 22 559 12 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BHP
Czas pracy i odpoczynku


Aby zagwarantować bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników
obowiązują reguły związane z czasem pracy i odpoczynku. Reguły te
dotyczą wszystkich osób zatrudnionych u pracodawcy. Nie zawsze
istnieje konieczność zawierania powyższych reguł w umowie

o pracę. Jeśli prowadzą Państwo własną działalność gospodarczą, te
reguły nie mają zastosowania.Wyjątek stanowią sytuacje, gdy istnieje
ryzyko dla osób trzecich, na przykład przy transporcie.Wtedy należy
przestrzegać minimalnych okresów odpoczynku.
Reguły te obowiązują wszystkich pracowników w Holandii, także
wtedy, gdy nie są narodowości holenderskiej. Czas pracy i przerwy
obowiązuje również w przypadku pracy dla holenderskiego
pracodawcy za granicą, czy to na statku, w samolocie, czy
w transporcie drogowym (samochody ciężarowe lub autokary) lub
w przemyśle wydobywczym na holenderskiej części szelfu
kontynentalnego. Do czasu pracy wliczany jest czas, który pracownik
spędza w miejscu pracy, także czekanie na klientów jest traktowane
jako praca.

Od konkretnej sytuacji zależy, która dokładnie norma odnośnie
czasu pracy i odpoczynku dotyczy Państwa. Ogólnie nie można
pracować dłużej niż 10 godzin w trakcie jednej zmiany i średnio
45 godzin na tydzień. Oprócz tego dopuszczalne są sporadycznie
nadgodziny. Każdego dnia obowiązuje ponadto 11 godzinny okres
odpoczynku, który może być raz w tygodniu skrócony do 8 godzin,
a raz w tygodniu wymagany jest okres 36 godzin odpoczynku
jednorazowo. Mają Państwo prawo do przerw.
Surowe reguły dotyczą pracy nocą. Jeśli pracują Państwo na nocne
zmiany, nie mogą Państwo pracować więcej niż 40 godzin
tygodniowo. Po nocnej zmianie przysługuje przynajmniej 14 godzin
odpoczynku, a po 7 zmianach nocnych przysługuje minimalnie
48 godzin odpoczynku.

Odmienne normy obowiązują w przypadku, gdy wykonują Państwo
specjalny rodzaj pracy, na przykład muzycy, lekarze specjaliści,
pracownicy na morzu.Także w przypadku osób pracujących
w transporcie obowiązują inne reguły (żegluga śródlądowa, transport
powietrzny, transport drogowy, żegluga pełnomorska
i rybołówstwo).
Oprócz tego, rząd pracuje nad uproszczeniem przepisów
dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Oczekuje się, że nowe
przepisy wejdą w życie w 2007 roku.

Więcej informacji i zażalenia

Jeśli uważają Państwo, że poważnie naruszono normy, mogą Państwo
złożyć zażalenie w Inspekcji Pracy ( www.arbeidsinspectie.nl ).

Bezpieczeństwo w pracy

Każde przedsiębiorstwo musi prowadzić politykę w zakresie
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawca musi zadbać o
bezpieczeństwo i higienę pracy. Praca musi być organizowana w taki
sposób, by maksymalnie zminimalizować ryzyko wypadków i chorób.
Jeśli mimo to mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje, pracodawca
musi udostępnić środki ochronne (na przykład kaski czy okulary
ochronne). Pracownicy są zobowiązani do korzystania z tych
środków. Państwo także odpowiadają za swoje bezpieczeństwo.


Proszę zasięgnąć informacji u swojego pracodawcy co do reguł
i środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy
obowiązujących w firmie.W zakresie bezpieczeństwa należy
informować o problemach i porozumiewać się z pracodawcą
w kwestii rozwiązań. Jeśli nie mogą Państwo rozwiązać problemu
w ten sposób, można złożyć zażalenie w Inspekcji Pracy.
Pracodawca musi tam natychmiast zgłaszać poważne wypadki, które
doprowadziły do hospitalizacji pracownika.W Inspekcji Pracy można
uzyskać informację, czy takie zgłoszenie faktycznie miało miejsce.
Więcej informacji na temat ogólnych reguł bezpieczeństwa i higieny
pracy można znaleźć na stronie www.szw.nl (tylko w języku
niderlandzkim) oraz na stronie www.arbo.nl
Jeśli są Państwo zatrudnieni, są Państwo ubezpieczeni w ramach
holenderskiego systemu ubezpieczeń pracowniczych. Najważniejsze
z ubezpieczeń to:

• Ciągłość pensji w przypadku choroby. Pracodawca ma obowiązek
wypłacania pensji choremu pracownikowi. Otrzymują Państwo
przynajmniej 70% pensji.Taki obowiązek istnieje przez okres
dwóch lat (w pierwszym roku otrzymują Państwo przynajmniej
wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej). Niekiedy pierwsze
dni choroby są niepłatne, dopiero potem naliczana jest pensja.
Ustalenia w tym zakresie są zawarte w układzie zbiorowym. Jeśli
Państwa umowa wygasa w okresie choroby, instytucja
odpowiedzialna za wypłatę zasiłków UWV przejmuje wypłatę
pensji.
Pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej
powrócić do zdrowia. Jeśli tego nie robią, pracodawca może
zatrzymać wypłatę wynagrodzenia, a ostatecznie nawet zwolnić
pracownika.W takim przypadku pracownik traci prawo do zasiłku
chorobowego z UWV.
• Niezdolność do pracy. Jeśli są Państwo chorzy przez okres dłuższy
niż dwa lata i nie udaje się Państwu powrócić całkowicie do pracy,
mają Państwo prawo do renty z tytułu niezdatności do pracy.
Zależy to od tego, czy mogą Państwo jeszcze wykonywać inną
pracę. UWV określa, czy mają Państwo prawo do renty i w jakiej
wysokości.
• Bezrobocie. Jeśli tracą Państwo pracę nie z własnej winy i nie mają
innej pracy, mogą Państwo kwalifikować się do otrzymywania
zasiłku dla bezrobotnych.Warunkiem jest tutaj przepracowanie
minimum pół roku.Wysokość oraz okres otrzymywania zasiłku
zależy od stażu pracy. Zasiłek ma charakter czasowy. Istotnym jest,
by od razu po utracie pracy zarejestrować się w Urzędzie Pracy
i Dochodów (CWI). Urząd Pracy i Dochodów może Państwa
dokładnie poinformować o Państwa prawach i obowiązkach.

Ubezpieczenia na wypadek choroby, utraty pracy i niezdolności do
pracy dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jeśli
prowadzą Państwo własną działalność gospodarczą, ubezpieczenia te
należy realizować we własnym zakresie.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych można
uzyskać w Urzędzie Pracy i Dochodów (adresy biur znajdą Państwo
na stronie www.cwinet.nl ) lub UWV: www.uwv.nl (tylko w języku
niderlandzkim)

Zasiłek od opieki społecznej

W Holandii z zasady wszyscy muszą zapewnić sobie utrzymanie
dzięki pracy. Jeżeli to się nie udaje i ktoś nie posiada żadnych
środków do życia, otrzymuje zasiłek od opieki społecznej w swojej
gminie. Zasiłek taki jest z reguły tymczasowy: chodzi o to, by dana
osoba jak najszybciej znalazła pracę i mogła się utrzymać.

Osoby z innych krajów członkowskich tylko pod pewnymi
warunkami kwalifikują się do takiego zasiłku. Jeśli przybywają
Państwo do Holandii, muszą Państwo być w stanie zapewnić sobie
utrzymanie. Przez pierwsze trzy miesiące pobytu nie mają Państwo
prawa do zasiłku. Również jeżeli przyjeżdżają Państwo do Holandii
w poszukiwaniu pracy, nie mogą się Państwo ubiegać o wsparcie
finansowe. Dopiero po dłuższym okresie pobytu i pracy w Holandii
kwalifikują się Państwo do wsparcia finansowego w formie zasiłku.
W niektórych przypadkach fakt ubiegania się o zasiłek może mieć
negatywne skutki odnośnie prawa pobytu w Holandii.

Więcej informacji na temat prawa do zasiłku można uzyskać
w Urzędzie Pracy i Dochodów (adresy biur znajdują się na stronie
www.cwinet.nl ). Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej na temat prawa
pobytu w Holandii, informacje można uzyskać w Urzędzie Imigracji
i Naturalizacji ( www.ind.nl )

Emerytura

W Holandii funkcjonuje podstawowe ubezpieczenie emerytalne
AOW, na które obowiązkowo opłacają składki wszyscy mieszkający
w Holandii zgodnie z prawem. Również jeśli nie mieszkają Państwo
w Holandii, ale tutaj pracują i na tej podstawie płacą podatek
dochodowy, muszą być Państwo ubezpieczeni.AOW zapewnia
każdemu, kto był ubezpieczony, podstawowe dochody od 65 roku
życia. Emerytura z podstawowego ubezpieczenia emerytalnego jest
gromadzona przez 50 lat z oprocentowaniem 2% na rok płacenia
składek. Osoby zawsze zamieszkałe w Holandii pomiędzy 15 i
65 rokiem życia są na ogół nieprzerwanie ubezpieczone. Osoby
ubezpieczone krócej otrzymują część emerytury.Więcej informacji
na stronie www.svb.nl

Obok ubezpieczenia AOW w Holandii funkcjonują ubezpieczenia
dodatkowe regulowane przez pracodawcę.Tym podobne
uregulowania emerytalne zawarte są w układzie zbiorowym. Jeśli są
Państwo zatrudnieni przez holenderskiego pracodawcę,
uregulowania w zakresie ubezpieczeń emerytalnych obowiązują
również Państwa.Więcej informacji na ten temat może udzielić
pracodawca.

Urlop

Każdy pracownik w Holandii ma prawo do płatnego urlopu. Prawo obraz
do dni urlopu nabywa się w trakcie jednego roku. Liczba dni urlopu,
jakie przysługują po roku pracy wynosi czterokrotnie więcej niż
ustalona liczba dni pracy w ciągu tygodnia (najczęściej jest to
4 x 5 = 20). Jeśli pracują Państwo u danego pracodawcy krócej niż
jeden rok, Państwa urlop obliczany jest proporcjonalnie.

W okresie urlopu otrzymują Państwo normalne wynagrodzenie.
Dodatkowo mają Państwo prawo do minimalnego dodatku
urlopowego. Dodatek urlopowy jest płacony przez pracodawcę
i wypłacany przynajmniej raz w roku (zwykle w czerwcu).
Pracodawca musi podać wysokość dodatku urlopowego przy okazji
wypłaty. Dodatek urlopowy wynosi 8% obowiązujących dochodów
(płaca podstawowa, dodatki, rekompensaty).W układzie zbiorowym
mogą być poczynione inne ustalenia dotyczące liczby dni urlopu,
wypłat i wysokości dodatku urlopowego.

Urlop związany z ciążą i porodem

Pracownice w ciąży maja prawo do przynajmniej 16 tygodni urlopu
z tytułu ciąży i porodu. Urlop ten rozpoczyna się pomiędzy
6 a 4 tygodniem przed przypuszczalną data porodu. Podanie o ten
urlop należy składać u pracodawcy z przynajmniej 3 tygodniowym
wyprzedzeniem. Do tego potrzebne jest oświadczenie lekarza lub
położnej, na którym widnieje termin porodu. Podczas urlopu
otrzymuje się zasiłek w wysokości wynagrodzenia.
Ciąża nigdy nie może być powodem zwolnienia.

Mężczyźni mają prawo do dwóch dni urlopu po urodzeniu się
dziecka. Najczęściej dni te są płatne. Długość urlopu z tytułu
urodzenia dziecka oraz związany z tym dodatek są często ustalane
w układzie zbiorowym lub też w samej firmie. Informacje na ten
temat można uzyskać u pracodawcy.

Urlop macierzyński

Jeśli są Państwo zatrudnieni u pracodawcy holenderskiego, maja
Państwo prawo do urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to osób
pracujących u obecnego pracodawcy przynajmniej od roku oraz
mających dziecko w wieku poniżej 8 roku życia. Oboje rodzice mają
prawo do bezpłatnego urlopu na każde dziecko. Długość urlopu
macierzyńskiego wynosi 13 tygodni. Ze swoim pracodawcą można
ustalić, co do formy i terminu podjęcia takiego urlopu (czasem
reguluje to układ zbiorowy). Z reguły urlop macierzyński jest
bezpłatny. Układ zbiorowy lub uzupełniające warunki pracy mogą
zawierać poszerzone przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego
(na przykład z (częściową) wypłatą pensji podczas urlopu).
Informaobrazcje dla pracowników tymczasowych
Nowe
zasady dotyczące pracowników tymczasowych w Holandii
Zmi
eniły się holenderskie przepisy obowiązujące każdego pracownika przyjeżdżającego do Holandii z zagranicy i podejmującego pracę za pośrednictwem holenderskiej agencji pracy tymczasowej. Od 17 września 2005 r. wszystkie holenderskie agencje pracy tymczasowej obowiązują przepisy CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 (Zbiorowy Układ Pracy dla pracowników tymczasowych 2004-2009) (zwany dalej ABU-CAO - Zbiorowy Układ Pracy - Związek Biur Pośrednictwa Pracy Tymczasowej). Jest tylko kilka agencji pracy tymczasowej, których nie obejmują te przepisy (informacje na ten temat dostępne są na stronie www.sncu.nl). Jeśli pracują Państwo w tej chwili w Holandii, możliwe jest, że mają Państwo prawo do innego wynagrodzenia, urlopu, dodatkowej zapłaty za nadgodziny lub zasiłku chorobowego.

Domaganie się odpowiedniego wynagrodzenia

Każdy pracownik tymczasowy pracujący w Holandii ma prawo do określonego minimaln
ego wynagrodzenia brutto. To wynagrodzenie jest oparte na ABU-CAO i wynosi przynajmniej � 7,89 brutto za godzinę. W określonych przypadkach można wypłacić � 7,30 brutto za godzinę, przez maksymalny okres jednego roku. Istnieje możliwość wypłaty części wynagrodzenia w naturze. To oznacza, że w zamian pracodawca zaoferuje Państwu coś innego, np. zakwaterowanie. Na odcinku wynagrodzenia zawsze musi się znajdować odpowiednia kwota wynagrodzenia brutto.

Istnieje także możliwość, że agencja pracy tymczasowej umówi się z Państwem, że otrzymacie stawkę wynagrodzenia przysługującą stałym pracownikom. W tym wypadku macie Państwo prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak stali pracownicy pracodawcy. Na stronie www.sncu.nl znajdują się informacje, do których dokładnie części składowych wynagrodzenia mają Państwo prawo. 

Wiadomości z Holandii

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook