Państwo holenderskie na różne sposoby stara się udzielić wsparcia firmom, które najbardziej odczuwają skutki recesji. Wprowadzane są rozmaite przepisy mające na celu pomóc przedsiębiorstwom w przejściu przez trudny okres. Jedną z tych „innowacji” jest tzw. częściowe bezrobocie (deeltijdwerkloosheid). Polega ono na tym, że pracodawca płaci pracownikowi za godziny faktycznie przepracowane, a godziny nieprzepracowane opłaca urząd pracy. Umożliwia ona pracodawcy utrzymanie pracowników, dla których wskutek recesji nie ma wystarczającej ilości zajęć. Pomoc ta jest skierowana do firm, które mimo braku zamówień mają największe szanse na przetrwanie kryzysu. Na początek pracodawca może wykorzystać to prawo przez trzy miesiące z możliwością ponownego podwójnego przedłużenia na okres 6 miesięcy. Aby otrzymać pozwolenie na zastosowania tej regulacji, firma powinna spełniać kilka warunków, m.in. musi zagwarantować pracownikom powrót do pracy w pełnym wymiar godzin po wykorzystaniu prawa do częściowego zasiłku.


Pisemna umowa o prace

Niektóre pozycje umowy muszą być sporządzone na piśmie. Może to być np. rozliczenie zarobków lub listu. Jednakże, najlepiej zamieścić wszystkie szczegóły w samej umowie. Powinna ona zawierać następujące elementy:

Luksemburg i Holandia otwierają listę miejsc, gdzie można zarobić najwyższe minimum Jeżeli nie mamy szans na wypłatę wielomilionowej premii z banku inwestycyjnego ani na sześciocyfrową pensję, możemy zawsze udać się do Luksemburga i podjąć pracę za minimalne wynagrodzenie. Kierowcy i sprzątaczki w tym malutkim lecz bogatym kraju mają zagwarantowany dochód w wysokości 1 413 euro (5 821 złotych) na miesiąc lub 16 956 euro (69 859 złotych) na rok, co daje Luksemburgowi najwyższą pozycję na liście najwyższych płac minimalnych w Europie.


wypadek w pracyZobowiązania pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracy

Prawo holenderskie, podobnie jak ustawodawstwo innych krajów europejskich, nakłada na pracodawców zobowiązania do zapewnienia pracownikom należytych warunków pracy. Zobowiązania dotyczą m.in. sporządzania planu rocznego oraz raportowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powołana przez państwo holenderskie inspekcja pracy
kontroluje pracodawców pod kątem przestrzegania warunków pracy (przykładowo sprawności maszyn, kontroli stanowisk pracy, instrukcji dotyczących wykonywanych przez pracowników robót oraz obsługi sprzętu).

Dzieci poniżej 18 lat nie mogą wykonywać pewnych czynności.

 Zabroniona jest  praca przy substancjach toksycznych i pestycydach.
Dzieci poniżej 18 lat nie mogą pracować z substancjami toksycznymi, uczulającymi, rakotwórczymi, mutagenami i powodującymi szkody dla zdrowia. Dotyczy to  rownież pestycydów. Młodzież dopiero po czternastu dniach po rozpyleniu  pestycydów na rośliny ,może ponownie mieć kontakt z uprawami.

praca w holandiiNajwiększe szansę na pracę w Holandii mają teraz ludzie młodzi w wieku 17-21 lat

Dzięki niższym stawkom obowiązującym w tej kategorii wiekowej są łakomym kąskiem dla pracodawców.

Rosnąca konkurencja wśród agencji pracy spowodowała, że biura te coraz częściej prześcigają się w dostarczaniu pracodawcom jak najtańszej siły roboczej. Cała uwaga skupia się teraz na ludziach młodych w wieku 17-21 lat. W odniesieniu do tej grupy obowiązują bowiem niższe stawki minimalne, a po drugie są małowymagający i chętni do pracy. To znakomita wiadomość dla polskich uczniów i studentów, którzy mogą sobie jeszcze dorobić przed rozpoczęciem nauki.

praca w Holandii

Od momentu, kiedy kryzys finansowy się nasilił, często słyszy się w Holandii o upadku firm czy biur pośrednictwa pracy, w których często pracują nasi rodacy. Co się dzieje w takich przypadkach, gdy firma w Holandii ogłasza bankructwo a pracownikom zalega z wypłatą wynagrodzenia? Czy przepadają ich wypłaty?

Na szczęście NIE. W większości przypadków, gdy firmy są legalne i zarejestrowane w Izbie Handlowej KvK, holenderski system w takich sytuacjach przychodzi z pomocą pracownikom. Zakład UWV (www.uwv.nl), czyli holenderski odpowiednik polskiego państwowego Urzędu Pracy, w takich sytuacjach przyznaje zasiłki w razie spełnienia odpowiednich wymagań. Niedawno, gdy upadła jedna z większych agencji pracy tymczasowej P&E People z siedzibą w Den Bosch, zaległe wypłaty zapewnił wypłacić pracownikom zakład UWV.

praca w HolandiiProkuratura w Hadze wszczęła śledztwo w sprawie wykorzystywania kilkudziesięciu nielegalnych pracowników sezonowych, głównie z Polski i Rumunii, przez producentkę szparagów w Someren na południowym wschodzie Holandii - poinformowały źródła sądowe.
- Wszczęto śledztwo, żeby zbadać, jakie czyny karalne zostały popełnione - powiedział agencji AFP rzecznik haskiej prokuratury.

Prawo do urlopu mają wszyscy pracujący na terenie Holandii, niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni jako pracownicy tymczasowi, czy też posiadamy stałą umowę o pracę.

Pracownicy etatowi

Pracownicy zatrudnieni na stałą umowę o pracę mają prawo do urlopu z zachowaniem pensji. Ustawowo określona liczba dni urlopu to minimum czterokrotność wszystkich dni, które przepracowałeś w ciągu tygodnia. W przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin będzie to więc cztery razy pięć dni w tygodniu pracy, a więc dwadzieścia dni. Naturalnie możliwe jest otrzymanie dłuższego urlopu, pod warunkiem, że jest to określone w twoim kontrakcie lub CAO.

Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, liczbę dni należnego ci urlopu obliczać się będzie na podstawie liczby godzin, które przepracowałeś w ciągu tygodnia. Na przykład: gdy pracujesz 25 godzin tygodniowo w niepełnym wymiarze, masz prawo do 100 godzin urlopu w roku (cztery razy 25 godzin), czyli około 12 dni urlopu, licząc 8 godzin dziennie. W przypadku, gdy pracujesz krócej niż rok, liczbę dni urlopu oblicza się proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

W czasie urlopu zachowujesz swoją pensję. Oprócz tego masz prawo do dodatku wakacyjnego, który wynosi 8% twojego wynagrodzenia rocznego brutto. Dodatek ten wypłacany jest z reguły na koniec maja lub na początku czerwca.

Pracownicy tymczasowi

Jako pracownik tymczasowy także masz prawo do urlopu. Za każdy w pełni przepracowany miesiąc uzyskujesz prawo do 16 godzin urlopu. Jeśli natomiast nie przepracujesz pełnego miesiąca, masz prawo do takiej liczby godzin urlopu, która jest proporcjonalna do przepracowanych dni.

Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek każdego roku udzielić urlopu pracownikowi tymczasowemu, któremu ten urlop przysługuje. Ma także prawo wprowadzić regulamin urlopowy, według którego pracownik będzie mógł wykorzystać swój urlop w wymiarze trzech tygodni z rzędu lub w formie trzech osobnych urlopów pobieranych na okres tygodnia. Oznacza to, że musimy agencję pośrednictwa pracy zapytać o zgodę na wykorzystanie urlopu i musi ona tę zgodę wyrazić. Regulamin urlopowy stanowi także o możliwościach wykorzystania przez pracownika tymczasowego pozostałych dni urlopu.

Kwota brutto minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2009 wzrosła o 1,26%.
Minimalne wynagrodzenie dla pracowników którzy mają 23 lata i wyżej  brutto wynosi:
* 1398,60 miesięcznie
* 322,75 tygodniowo
* 64,55 euro za dzień

 

Dokładną tabelę z danymi ile wynosi minimalne wynagrodzenie na godzinę z podziałem na wiek można znaleźć tutaj <<<KLIK>>>

 

źródło: szw.nl

Holenderskie ministerstwo pracy odrzuci projekt nowego zbiorowego układu pracy, zgodnie z którym Polak miałby zarabiać o 10% mniej niż Holender zatrudniony na tym samym stanowisku.


Projekt nowego, zbiorowego układu pracy, który zakłada mniejsze stawki dla Polaków jest postrzegany jako ich uprzywilejowanie. Polacy pracujący taniej mieliby więcej szans, by utrzymać się na kurczącym się rynku.

Przeciwko nowym regulacjom zaprotestowały wszystkie ważniejsze związki zawodowe oraz czołowi politycy.

 

 

Składanie podania o pracę to jeden z najważniejszych etapów w staraniach o (nową ) pracę. To jakie pan/pani złoży podanie/ofertę o pracę jest niejako wizytówką i mówi wiele o nas samych.

Pracodawca przywiązuje do tego dużą rolę, potrafi niemalże jednym rzutem oka ocenić, czy kandydat jest interesujący, czy nie.

Coraz częściej spotykaną metodą składania podań o pracę jest poczta internetowa. Wysyłanie podania mailem jest jak najbardziej przyjętym sposobem składania aplikacji i również rządzi się określonymi zasadami, czy może raczej tzw. „netykieta”.

Większość Polaków zatrudnionych w holenderskich hotelach pracuje przez agencje

Do najbardziej poszukiwanych pracowników tej branży należą pokojówki, które zarabiają ok. 270 euro tygodniowo.
Szanse na bezpośrednie zatrudnienie w luksusowym hotelu w Holandii mają osoby posiadające doświadczenie i referencje z pięciogwiazdkowych hoteli. Reszta musi się zadowolić pracą przez agencje. Im wyższy standard hotelu, tym surowsze kryteria przyjmowania pracowników i odpowiednio wyższe zarobki. Najwięcej ofert pracy w branży hotelarskiej pochodzi z działu housekeeping.

Często   tzw. ” klusjesman”, „zzp’er”, czyli polska „złota rączka” okazuje sie Bułgarem w przebraniu

Jak podają źródła internetowe, holenderscy przedsiębiorcy, właściciele domów, spółdzielnie mieszkaniowe itp. często wynajmują Polaków do remontów, przebudowy itp. Reagują na ogłoszenia typu „Polak – złota rączka- tanio i solidnie”.                    Istnieje jednak określone ryzyko przyjmowania do pracy/wynajmowania nielegalnych pracowników.

fotoWyższe – niższe wykształcenie

Pracownik, który dopiero co skończył szkolę zawodową w Holandii zarabia więcej niż osoby, które maja skończone studia. Tak wynika z badan biura Hay Group. Według danych pochodzących z największych biur pośrednictwa pracy, 22 letni hydraulik, stolarz, czy elektromonter zarabia około 2.400 euro brutto na miesiąc. To więcej niż ( 2.350 euro ) co na początku kariery zawodowej może zarobić ktoś po ukończeniu uniwersytetu.

Wynagrodzenia osób z zawodowym wykształceniem bardzo w ostatnich latach wzrosły. W tym roku zarobki wzrosły do 6.5 %. Dla porównania – zarobki policjantów wzrosły tylko o 3.5 %.

 Firmy które zatrudniają pracowników poprzez biura i agencje pracy, które nie posiadają wymaganych certyfikatów będę mogły wkrótce zostać pociągnięte do odpowiedzialności przez wykorzystywanych pracowników. W jakim przypadku? Na przykład, jeżeli biuro pośrednictwa pracy nie wypłaca prawnego minimum lub np. należnych pieniędzy wakacyjnych.
Rada Ministrów pozytywnie odniosła się do wniosku ministrów Donner ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz ministra Kirisch Ballin (minister ds. Sprawiedliwości) aby zaprowadzić zmiany w Burgerlijk Wetboek – czyli w przepisach prawnych (Kodeks Cywilny). Jeżeli te zmiany uda się wprowadzić, będzie to kolejnym udanym krokiem w walce z nielegalnymi biurami pośrednictwa pracy, które spędzają sen z oka nie tylko wykorzystywanych Polaków ale i polityków w Hadze. W przyszłości każda osoba pracująca poprzez biuro pośrednictwa pracy będzie miała wybór: może podjąć kroki prawne w stosunku do firmy w której bezpośrednio pracuje albo w kierunku biura które go zatrudnia. W tym momencie jest tak, iż pracownik może się starać o swoje prawa i wypłatę wyłącznie poprzez biuro w jakim pracuje. Jest zatem skazany na jego łaskę i niełaskę.

Wiadomości z Holandii

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook