Praca na zasadzie samozatrudnienia

 Istnieją dwie możliwości.  

1. Jako jednoosobowa firma zarejestrowana w Polsce  
Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą masz zarejestrowaną firmę w Polsce, ale wykonujesz zlecenia na terenie Holandii. Działalność firmy muszą potwierdzać odpowiednie dokumenty. Są to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, numer NIP i numer REGON. Jeśli spełnione zostaną określone warunki, można pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W tym celu należy złożyć w odpowiednim oddziale ZUS wypełniony formularz E 101. Jeżeli masz zarejestrowaną jednoosobową działalność w Polsce i/lub jako polska firma wykonujesz zlecenia na terenie Holandii przez okres dłuższy niż 163 dni w roku, musisz (jako jednoosobowa firma lub polski pracodawca) odprowadzać w Holandii podatki od swoich dochodów oraz od wynagrodzenia pracowników.


Jesteś zatrudniony przez holenderskiego pracodawcę, z którym podpisałeś umowę o pracę (na czas określony). Może to być firma, w której pracujesz lub holenderska agencja pracy tymczasowej. Za pośrednictwem agencji zostaniesz skierowany do wykonywania pracy w jednej lub w kilku firmach.
Bardzo ważne jest sporządzenie umowy o pracę. W niej bowiem określona jest między innymi wysokość wynagrodzenia, czas pracy, dni wolne od pracy i urlopy. Jako pracownik podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego objętego prawem holenderskim. Umowa o pracę może być różna dla różnych zakładów i branży. W niektórych branżach obowiązuje umowa o pracę ustalona przez związki zawodowe, bądź organizacje pracownicze, zawarte w Układzie Zbiorowym Pracy, tzw. CAO. W sprawie bliższych informacji prosimy o kontakt z nami.


Pracujesz czasowo w Holandii na rzecz polskiego pracodawcy lub za pośrednictwem polskiej agencji pracy tymczasowej. Z nimi też podpisujesz umowę o pracę. Zawarte w umowie postanowienia muszą być zgodne z polskimi przepisami prawnymi. Obie strony zobowiązane są do przestrzegania również holenderskich przepisów. Pracodawca nie może płacić pracownikowi mniej, niż wynosi obowiązujące prawnie minimalne wynagrodzenie w Holandii oraz dodatek urlopowy. Dodatek urlopowy wynosi najczęściej 8% wynagrodzenia rocznego brutto. W układach zbiorowych pracy podana może być odmienna jego wysokość. W sprawie wysokości dodatku urlopowego obowiązującego w indywidualnych przypadkach można skontaktować się z nami ( kontakt ). 


Jak informuje holenderski FNV Bondgenoten – akcje związków zawodowych na rzecz praw pracowników sezonowych (m.in. z Polski, Litwy, Łotwy, Rosji i Bułgarii) w zakładach mięsnych Beusmeat w Holandii przyniosły pierwsze skutki.

Biuro pośrednictwa pracy Friesenpersoneel które zatrudnia około 100 pracowników w zakładzie Beusmeat zakomunikowało 8 stycznia b.r. o podwyższeniu pensji minimalnej za godzinę. Według nowych warunków, będzie ona naliczana na podstawie 36 godzinnego tygodnia pracy dla sektora przetwórstwa mięsnego, a nie jak dotąd, na podstawie 40 godzinnego tygodnia pracy. Dzięki temu, stawka pensji minimalnej podniesiona zostanie o 12 %, z € 8,07 na godzinę pod koniec 2009 r. do € 9,02 na początku 2010 roku.

Szukasz pracy w zakładach przetwórstwa mięsnego? Sprawdź, kogo przyjmują tam z otwartymi ramionami


– Rzeźnicy są regularnie rekrutowani i nie muszą się przejmować stagnacjami w naborach. Należy jednak uwzględnić fakt, że w dobie światowego kryzysu przedsiębiorstwa nie działają tak jak wcześniej, więc ofert zatrudnienia może być trochę mniej niż zazwyczaj – mówi Małgorzata Ursel z firmy EURO WORK z Katowic. Spowolnienie gospodarcze dotarło także do sektora spożywczego, ale zdecydowanie gorsza koniunktura panuje np. w budownictwie, motoryzacji czy bankowości. – Mieszkańcy poszczególnych krajów muszą przecież kupować żywność, nawet jeśli uzyskują niższe dochody niż dotychczas – zauważa Dominik Weiss z Agencji Pracy Tymczasowej Axell.

praca w HolandiiJeśli cenisz sobie niezależność, jesteś dobry w swoim fachu i chcesz być panem własnego czasu, pomyśl o własnej firmie. To może być dobry sposób na zarobek w czasach kryzysu

Proste formalności, ulgi podatkowe dla małych i początkujących firm oraz niewielkie ryzyko sprawiają, że coraz więcej Polaków decyduje się na pracę na własny rachunek. W większości przypadków zakładają firmy w branży budowlanej, zajmujące się głównie remontami budynków. Drugi popularny sektor to rolnictwo i ogrodnictwo. Można również pomyśleć o innych branżach, jak np. transport (kierowca z własnym środkiem transportu), fryzjerstwo czy opieka nad dziećmi.


Pielęgniarstwo to jedna z nielicznych branż, w których wciąż jest więcej ofert niż kandydatów. Jeśli jednak chcesz pracować w tym zawodzie za granicą, oprócz świetnych warunków finansowych, czeka cię też szereg formalności


– O tym, jaką renomą cieszą się pielęgniarki znad Wisły, najlepiej świadczy fakt, że pacjenci często sami proszą o opiekę polskiego personelu – mówi Dominika Piszczorowska z firmy rekrutacyjnej LSJ. Ze względu na niezłą znajomość języka angielskiego, najszybciej znajdują zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale pracy mogą szukać nie tylko na Wyspach. Kadra z wyższym wykształceniem ma szansę na wyjazd m.in. do Belgii, Holandii, Norwegii czy Francji. Pielęgniarki po liceum medycznym oraz opiekunki znajdą natomiast zatrudnienie na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Nabór do krajów Unii prowadzony jest praktycznie cały rok. Takie zapotrzebowanie na opiekę medyczną wynika w dużym stopniu z procesu starzenia się społeczeństw Europy Zachodniej. Ani kryzys, ani nawet wejście Rumunii do Wspólnoty nie zmniejszyło trwale zainteresowania polskimi kandydatkami. – Włoscy pracodawcy bardzo szybko przekonali się, że fachowością i przygotowaniem zawodowym nasz personel przewyższa koleżanki z Rumunii i znowu zgłaszali chęć współpracy – opowiada Piotr Lisiecki, właściciel firmy Perspektiva Doradztwo Personalne & Outsourcing Services.

Krok pierwszy: uznanie dyplomu
Każda osoba, która chce pracować w UE w zawodzie pielęgniarki (podobnie jak lekarza czy prawnika), musi zatroszczyć się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Niestety przepisy, które regulują tę kwestię są dość skomplikowane i nie przestają budzić kontrowersji. Każda z kandydatek do wyjazdu, która zdobyła tytuł magistra lub licencjat po 1 maja 2004 r. ma jasną sytuację – jej dokumenty uznawane są automatycznie. Gorzej, jeśli pielęgniarka broniła się przed tym terminem. Wówczas musi potwierdzić ciągłość zatrudnienia przez minimum trzy z ostatnich pięciu lat. W przypadku osób, które zdobyły dyplom w studium, obowiązuje kryterium przepracowania pięciu z ostatnich siedmiu lat. Niestety pielęgniarki, które ukończyły wyłącznie liceum zawodowe mogą ubiegać się o nostryfikację dopiero po podniesieniu swoich kwalifikacji. To jednak nie koniec wymagań, które różnią się w zależności od kraju Wspólnoty. Aby znaleźć zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, należy zarejestrować się w brytyjskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych (NMC). W Holandii jej odpowiednikiem jest organizacja RIBIZ (BIG REGISTER).

W ostatnich latach wyjazdy zarobkowe do Holandii cieszyły się dużą popularnością wśród rodaków. Jednak w ostatnich miesiącach zdobycie etatu w ojczyźnie Leo Beenhakkera było zdecydowanie trudniejsze. – W ciągu 2009 r. zaostrzyły się wymagania. Pracodawcy oczekiwali już dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, odpowiedniego doświadczenia zawodowego, elastyczności, a także gotowości do podjęcia pracy w różnym wymiarze godzin – mówi Małgorzata Ursel z firmy EURO WORK z Katowic.


Instytucja odpowiedzialną w Holandii za realizację polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest Urząd Zatrudnienia. Charakterystyczną cechą tej instytucji jest korzystanie z usług zewnętrznych, prywatnych firm, co pozwala dostosowanie doradztwa i pośrednictwa zawodowego do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

W systemie prawnym Holandii nie występuje pojęcie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Konstytucja zakazuje wszelkiej dyskryminacji, nie wymieniając niepełnosprawności jako osobnej przyczyny.


Skomplikowana umowa o pracę i system płac, mnóstwo składek i ubezpieczeń, problemy z odprowadzaniem podatków – to codzienność wielu Polaków zarabiających w Holandii. Gdzie możesz szukać pomocy, gdy zabłądzisz w gąszczu przepisów?


Polacy, którzy borykają się z biurokracją w kraju tulipanów, nie są pozostawieni samym sobie. Holenderskie instytucje i organizacje pracownicze organizują rozmaite punkty konsultacyjne i kampanie informacyjne w języku polskim. Dzięki temu większość problemów wynikających z niezrozumienia przepisów czy dokumentów okazuje się rozwiązywalna.


Po wielu miesiącach zastoju, w polskich agencjach rekrutujących Polaków do pracy w Holandii pojawiło się więcej ofert zatrudnienia

Większość wolnych wakatów dostępna jest w zakładach produkcyjnych, hurtowniach i magazynach.

Prace przy zbiorach w Holandii powoli dobiegają końca, nasi rodacy sprzątają już szklarnie i porządkują sady. Miejscami można jeszcze znaleźć zajęcie przy sortowaniu owoców i cebulek kwiatów. Na większą liczbę ofert zatrudnienia w rolnictwie musimy poczekać do przyszłej wiosny. Nie znaczy to jednak, że w okresie jesienno - zimowym w Holandii zabraknie pracy dla Polaków. Wręcz przeciwnie, w ostatnich miesiącach nastąpiło tam wyraźne odbicie w branży produkcyjnej. Fabryki, które jeszcze kilka miesięcy temu redukowały zatrudnienie, rezygnując w pierwszej kolejności z pracowników agencji, zaczynają przyjmować ich na nowo. Informacje te potwierdzają pracownicy polskich biur, rekrutujących rodaków do pracy w Holandii.

Rośnie liczba ofert


Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii, należy się do tego dobrze przygotować. Pomoże to uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnych doświadczeń.
Jeśli pracują Państwo w Holandii za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, prawo do wynagrodzenia przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy biuro to oddeleguje Państwa do pracodawcy. Agencja pracy tymczasowej nie ma obowiązku zapewnienia Państwu pracy i płaci tylko za przepracowane godziny. Firma, w której Państwo pracują, może zwolnić Państwa w każdej chwili. Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej kończy się wtedy w trybie natychmiastowym. Jeśli agencja ponownie oddeleguje Państwa do pracy, otrzymają Państwo nową umowę.
Znaj swoje prawa:

praca w holandiiAgencje pracy tymczasowej to często pierwsze miejsce, do którego kieruje się osoba chcąca znaleźć tymczasowe bądź stałe zatrudnienie. Znalezienie „porządnej” agencji, takiej która naprawdę chce pomóc a nie tylko wykorzystać nie jest jednak łatwe. Od czego zatem należy zacząć?

Po pierwsze należy pamiętać, że tylko agencja posiadająca certyfikaty i aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia dostępnym na stronie www.kraz.praca.gov.pl, może świadczyć usługi w zakresie pracytymczasowej, pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Kierując się zatem do agencji, najpierw należałoby sprawdzić, czy posiada onaniezbędne certyfikaty.
Kwestię agencji pracy tymczasowej reguluje również obowiązujące od 10 lutego 2009 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

praca w HolandiiW Holandii działają setki agencji pracy
Jednak nie wszystkie gwarantują bezpieczną i uczciwą pracę. Zanim zatrudnisz się korzystając z pomocy pośrednika, sprawdź, czy działa on zgodnie z prawem i czy jest wiarygodny.

Agencje pośrednictwa pracy (uitzendbureau) w Niderlandach funkcjonują w oparciu o CAO – Zbiorowy Układ Pracy dla Pracowników Tymczasowych. Zawiera on wytyczne prawne dla pracodawców oraz pracowników tymczasowych – legalnie działająca agencja pracy powinna stosować się do tych ustaleń. Przestrzeganie przepisów kontroluje specjalna organizacja ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Na jej stronie internetowej można pobrać tekst aktualnego układu na lata 2009–2014.
Ponadto wiarygodne biura pośrednictwa pracy powinny posiadać certyfikat Fundacji Norm Pracowniczych (SNA), oznaczony symbolem NEN 4400. Jest to znak jakości nadawany agencjom, które spełniają kryteria, tj. przestrzegają zasad higieny pracy i standardów zdrowotnych pracowników, gwarantują opiekę socjalną czy zapewniają pracownikom odpowiednie warunki zakwaterowania i transportu. Posiadanie certyfikatu nie jest konieczne, ale stanowi dodatkowy atut i gwarancję bezpieczeństwa zatrudnienia.

pracaq w holandiiGorący ostatnio w Holandii temat wieku emerytalnego dotyczy dużej części Polaków w tym kraju. Wyjaśniamy, co dokładnie oznacza oraz kiedy i do czego mamy właściwie prawo.

Tematem, który ostatnio najczęściej pojawia się w mediach, jest tzw. AOW leeftijd – czyli wiek emerytalny. O sprawie rozmawiają dziś wszyscy, począwszy od polityków i związkowców, którzy o wysokość wieku, w którym pójdziemy na zasłużoną emeryturę, wykłócają się publicznie (i – póki co – nic nie wskazuje na to, by mogli się dogadać), po właśnie wkraczającą w świat pracy młodzież i siedzących na ławce emerytów. I choć tak wiele osób zabiera głos w dyskusji na temat wieku emerytalnego, która dotyczy większości z nas, to jednak nie każdy wie dokładnie, co ten termin właściwie oznacza ani kiedy i do czego mamy właściwie prawo. O tym poniżej.

praca w holandiiJeśli szukasz dobrego zatrudnienia właśnie w Holandii, to na pewno zdajesz sobie sprawę z niepodważalnych zalet, jakie daje zarówno praca w Holandii, jak i ciekawe życie po godzinach pracy. Holandia słynie w całej Europie jako kraj liberalnego prawa, luźnego podejścia do życia, tolerancji wobec niemal wszelkich upodobań a przy tym świetnie zorganizowanej gospodarki, opłacalnego rynku pracy i wysokich pensji zarówno dla zatrudnianych Holendrów jak i dla emigrantów.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook