Pracujesz lub pracowałeś przy azbeście

Niderlandzka Ustawa o warunkach pracy (Arbowet) nakłada na pracownika obowiązki. Sprowadzają się one do tego, że od pracownika oczekuje się odpowiedzialnego zachowania. Rozumie się przez to, że pracownik sam musi przedsięwziąć potrzebne środki ostrożności i zachować należytą staranność, aby uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia swojego i innych.


Jesteś zobowiązany, aby:
• materiały, środki pomocnicze i środki ochrony osobistej stosować we właściwy sposób;
• umieszczonych zabezpieczeń używać we właściwy sposób i nie wyłączać ich;
• brać udział w organizowanych spotkaniach informacyjnych, instruktażu i szkoleniach;
• zgłaszać natychmiast pracodawcy sytuacje zagrażające własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu;
• jeżeli jest to potrzebne, udzielić pomocy zatrudnionym specjalistom, mającym wspierać pracodawcę w staraniach o zapewnienie dobrych warunków pracy.


Pracodawca musi Cię poinstruować o niebezpieczeństwach związanych z wykonywaniem prac przy azbeście i o bezpiecznych metodach pracy. Przy pracach rozbiórkowych i demontażowych masz prawo do uzyskania dodatkowych instrukcji. W większości przypadków roboty muszą być wykonywane przez lub pod nadzorem przeszkolonego, certyfikowanego pracownika ze specjalistycznej firmy, posiadającej uprawnienia na usuwanie azbestu.
Jeżeli wątpisz, czy środki przedsięwzięte przez pracodawcę są wystarczające, możesz zwrócić się o poradę do Służby ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (Arbodienst) lub do związku zawodowego.

Jeżeli jesteś chory
Szacuje się, że około 300 000 osób pracowało wcześniej przy stanowiącym zagrożenie dla życia azbeście. W różnych dziedzinach gospodarki, takich jak budownictwo mieszkaniowe, budowa statków, w przedsiębiorstwach zajmujących się ocieplaniem i w warsztatach samochodowych.
Oraz w różnorodnych zawodach, takich jak mechanik samochodowy i elektromechanik, blacharz, monter, monter izolacji termicznych, instalator urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, hydraulik i stolarz.

Wielu pracowników pracujących w tych grupach zawodowych i sektorach podczas pracy wdychało włókna azbestowe mikroskopijnej wielkości. Może to doprowadzić do powstania chorób azbestozależnych, takich jak pylica azbestowa, rak płuca i międzybłoniak opłucnej. Objawiają się one czasami dopiero po trzydziestu latach lub później. W ubiegłych latach ostatecznie zachorowało dużo ludzi, którzy wcześniej pracowali przy azbeście. Przypuszczalnie liczba zachorowań wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach.
Jeżeli w przeszłości pracowałeś przy azbeście i z tego powodu zachorowałeś, prawdopodobnie możesz uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.
Co robi Instytut pomocy ofiarom azbestu (Instituut asbestslachtoffers)?
Choroby wywołane przez azbest doprowadziły do wszczęcia procedur prawnych. Pracownicy, którzy zachorowali na międzybłoniaka opłucnej chcą w ten sposób wymusić odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu od swoich (byłych) pracodawców, którzy są odpowiedzialni za doznane szkody.
Procesy tego rodzaju ciągną się z reguły bardzo długo. Z tego względu zrzeszenia poszkodowanych, organizacje zrzeszające pracodawców i pracowników oraz Związek Ubezpieczycieli wspólnie utworzyli instytut pod nazwą Instytut pomocy ofiarom azbestu (Instituut Asbestslachtoffers). Instytut ten ma się zajmować szybkim załatwianiem roszczeń chorych na międzybłoniaka opłucnej.

 Instituut Asbestslachtoffers (Instytut pomocy ofiarom azbestu)
Scheveningseweg 56
Postbus 16353 2500BJ Den Haag
070-30 68 770
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.asbestslachtoffers.nl

Należy tutaj poinformować, że ten Instytut pośredniczy tylko w rozpatrywaniu spraw pracowników, którzy chorują na międzybłoniaka opłucnej. W sprawach związanych z azbestozą lub rakiem płuca należy się kontaktować z:
Comité Asbestslachtoffers (Komitet ofiar azbestu)
Lijndraaier 157
1625 ZW Hoorn
tel. 0229 26 51 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.comiteasbestslachtoffers.nl

lub
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (Niderlandzki Związek pomocy ofiarom azbestu) Patiëntenopvang (Przyjmowanie pacjentów)
Postbus 2140
2002 CC Haarlem
023 52 73 017
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kankerpatient.nl/avn

 

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook