Urlop okolicznościowy w Holandii


Urlop okolicznościowy długoterminowy w Holandii można wykorzystać na potrzebę opieki nad poważnie chorym partnerem, dzieckiem albo rodzicem.
Pracownik zatrudniony legalnie ma możliwość wykorzystania 12 tygodni urlopu okolicznościowego. Jednocześnie  w czasie pobierania takiego urlopu może również  pracować,   lecz jedynie połowę normalnego czasu pracy. W porozumieniu ze swoim pracodawcą może wybrać również inna formę wykorzystania urlopu na przykład może wybrać sześć tygodni w ogóle wolnych od pracy. Możliwe jest również   także wykorzystanie świadczenia w dłuższym niż dwanaście tygodni okresie, jednak maksymalnie może to być 18 kolejnych tygodni. Urlop okolicznościowy nie ma wpływu na długość urlopu wypoczynkowego.
Świadczenie kończy się również, kiedy osoba, nad która sprawowano opiekę umiera. Również, jeżeli  pracownik straci pracę podczas długoterminowego urlopu okolicznościowego, świadczenie to natychmiast się kończy.
Aby uzyskać zgodę od swojego pracodawcy  na urlop okolicznościowy należy zwrócić się o ten urlop na piśmie do pracodawcy, co najmniej  na dwa tygodnie przed planowanym urlopem. Pracodawca ma prawo wymagać od swojego pracownika przedstawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dodatkowych informacji o okolicznościowym wykorzystaniu urlopu.
Kiedy natomiast pracodawca może nam odmówić udzielenia takiego urlopu? Kiedy to urlop długoterminowy  pracownika   spowodowałby  poważne problemy dla firmy. Powinien wtedy odpowiednio umotywować taką decyzję. Jeżeli urlop został przyznany, pracodawca nie może tej decyzji już cofnąć, nawet gdyby miało to spowodować szkodę dla firmy.
Ta forma urlopu,  podczas gdy wybrano formę całkowicie tygodni wolnych od pracy nie jest płatna. Również taki urlop okolicznościowy powinno się zgłosić do urzędu podatkowego, ponieważ przy pobieraniu dodatku opiekuńczego  na dziecko, dodatku  na opiekę medyczną czy dodatek do czynszu ustalane są na podstawie wysokości dochodów beneficjenta.
Kiedy pracownik zachoruje podczas tego świadczenia, może przerwać urlop, ale musi to skonsultować ze swoim pracodawcą. Wtedy pracodawca zapłaci pracownikowi jedynie za godziny normalnie przepracowane podczas trwania urlopu okolicznościowego. Za czas pracy, kiedy pracownik chorował, należy się 70 proc. wynagrodzenia. Jeśli  pracownik zachorował podczas urlopu wykorzystanego w pełnym wymiarze godzin, wtedy nie jest uprawniony do pobierania pensji za czas choroby.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook