Sprawdź swoją agencję pracy przed wyjazdem za granicę!


Chcesz zarobić parę groszy i poszukujesz pracy za pośrednictwem  agencji pracy? Zwróć uwagę, czy dana agencja pracy posiada certyfikat. Dlaczego jest to aż tak ważne? Ponieważ agencja pracy, która nie posiada tego certyfikatu działa nielegalnie!
Szukający pracy muszą również liczyć się z faktem, iż agencja ma prawo pobierać opłaty na przykład za tłumaczenia dokumentów potrzebnych do podjęcia pracy za granicą  , jednak wszystko musi być szczegółowo opisane i określone w zawartej miedzy poszukującym a agencją pracy umowie. A jakie koszty są niedozwolone?
Pobieranie opłat rekompensujących takich jak koszty eksploatacyjne, wynagrodzenia pracowników, wynajmu lokalu, wyjazdów (delegacji) pracowników agencji zatrudnienia, rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, druków, reklamy czy ogłoszeń prasowych.

Co oznacza, że agencja działa legalnie? Oznacza to, że jest ona wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka i ma odpowiedni certyfikat. Są różne rodzaje certyfikatów:

            Nr rejestru /1a – agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa  pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
            Nr rejestru /1b - agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą
            Nr rejestru/2 – agencja doradztwa personalnego
            Nr rejestru/3 – agencja pracy tymczasowej
            Nr rejestru/4 – agencja poradnictwa zawodowego

Każda osoba, która chce  skorzystać z usług agencji  pracy ma prawo zobaczyć certyfikat.
Wykaz agencji posiadających certyfikat dostępny jest na Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
Zdecydowałeś się na wyjazd, dostałeś ofertę pracy - teraz dla własnego bezpieczeństwa sprawdź czy wybrana przez Ciebie agencja  wysyłała  już  wcześniej ludzi do pracy za granicę. Należy od agencji  uzyskać numery telefonów pracodawców zagranicznych oraz osób, które skorzystały z jego usług i mogą to potwierdzić.

Zwróć uwagę na umowę, która podpisujesz z agencją pracy. Co w takiej umowie musi się znaleźć?
● okres zatrudnienia,
● rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania,
● przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
● obowiązki i uprawnienia pracownika i agencji.

Więcej ostrożności i rozsądku nikomu nie zaszkodzi a pomoże uniknąć problemu, jakim są nieuczciwe agencje pośrednictwa pracy!

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook