Układ Zbiorowy Pracy dla Upraw Polowych (CAO Open Teelten) posiada szczególną regulację dotyczącą pracowników, którzy zostali zatrudnieni jako pracownicy sezonowi na okres max. sześciu miesięcy w ciągu roku (jeśli chodzi o stosunkowo proste czynności związane ze zbiorem). 

Regulacja ta określa:


• zastosowanie ustawowej płacy minimalnej (wg stopy procentowej płac pracowników młodocianych z CAO – Układu Zbiorowego Pracy)
• oraz to, że pracodawca może uzgodnić tydzień pracy obejmujący średnio 48 godzin

Aby osiągnąć przeciętny tygodniowy czas pracy w wysokości 48 godzin, pracodawca może, w granicach Ustawy o Czasie Pracy dodawać i odejmować godziny.

UWAGA! Istnieją jednak granice w odniesieniu do Ustawy o Czasie Pracy:

Tygodniowo - 60 godzin pracy maksymalnie, ale w ciagu 4 tygodni średnia może wynosić już tylko 55 godzin (220 godzin), a  w ciagu 16-tygodni średnia może wynosić max. 48 godzin (768 godzin).

 

Wiele osób robi zakupy w Internecie. Wiadomo dlaczego: taniej i szybciej. Najczęściej nie sprawdzamy, czy przypadkiem zakupiony towar nie pochodzi z kradzieży. Jest taka możliwość ale niestety mało kto wie, jak można to sprawdzić.

Wiele produktów posiada numer seryjny - kod złożony z szeregu cyfr i/lub liter, nadawany produktowi lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia.

Na stronie http://www.stopheling.nl/ można sprawdzić numer seryjny produktu, który chcemy kupić lub już kupiliśmy,  tutaj można sprawdzić czy dany produkt jest zarejestrowany  jako skradziony w bazie danych, którą posiada policja w Holandii.

Jeżeli towar został skradziony, a poszkodowany złożył zawiadomienie o kradzieży, gdzie podał numery seryjne skradzionych przedmiotów policji, na pewno znajdziemy  taką informację na podanej stronie.

Aby sprawdzić, czy nie kupiliśmy skardzionych przedmiotów należy kliknąć  w link http://www.stopheling.nl/ i wpisać  część (co najmniej 5 cyfr lub liter) numeru seryjnego przedmiotu.

Prawie 1400 osób w samej Małopolsce pobierało w 2016 roku zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą, natomiast 530 osób transferowało zasiłek z krajów Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najwięcej osób pobiera świadczenia po pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Austrii oraz Niemczech – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Kończąc pracę w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii warto pamiętać o kilku kwestiach, które w znacznym stopniu ułatwią ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych czy szukanie pracy u kolejnego pracodawcy.

Załóżmy, że Polak wykonujący w Holandii legalną i udokumentowaną pracę kończy zatrudnienie i chce wrócić do kraju. Ma wówczas prawo do zasiłku dla bezrobotnych na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w Holandii. Musi się jednak o niego postarać jeszcze przed wyjazdem do Polski. Jeżeli zaniedba tę kwestię na miejscu, wróci do kraju i zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych na warunkach i w kwotach polskich, które z reguły są dużo niższe niż świadczenia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii.
Warto więc pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze należy starać się o ustalenie prawa do zasiłku w kraju wykonywania ostatniego zatrudnienia, bo jest to korzystniejsze finansowo.

W niektórych przypadkach zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany za granicą na okres dłuższy niż w Polsce. Dodatkowo świadczenia uzyskane na przykład w Holandii można, po okresie czterech tygodni, transferować do Polski. Oznacza to, że możemy mieszkać i szukać pracy w Polsce, a równocześnie przez okres 3 do 6 miesięcy pobierać zasiłek przyznany w Holandii.
Co zrobić, żeby móc transferować zasiłek? Należy zgłosić taką chęć w UWV w Holandii. W tej instytucji osoba bezrobotna będzie pobierała świadczenia i dlatego to ona wyda osobie bezrobotnej dokument U2, potwierdzający prawo do transferu zasiłku do Polski. Transfer zasiłku będzie niemożliwy, jeżeli decyzję o ubieganie się o zasiłek osoba bezrobotna podejmie dopiero w Polsce. Wówczas – przypomnijmy – będzie miała prawo do zasiłku wyłącznie na zasadach obowiązujących w naszym kraju.

Jeżeli osoba wracająca do kraju po pracy na przykład w Holandii nie postarała się za granicą o zasiłek, w Polsce zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Rejestruje się tam jako osoba bezrobotna i uzupełnia wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą, dołączając do niego dokument U1, który dokumentuje okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii. Należy się o niego postarać w UWV w Holandii. Bez niego w Polsce procedura przyznania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą wydłuży się średnio od trzech do sześciu miesięcy.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook