polonijka

Polskie dzieci mieszkające poza granicami kraju często mają nikły kontakt z polską kulturą i językiem. Wychowanie w zagranicznym otoczeniu powoduje osłabienie polskich tradycji i poczucia tożsamości narodowej, dlatego warto zadbać o rozwój najmłodszych wykorzystując nowoczesne technologię. Ucząc się z Polonijką – Polonijną Szkołą Podstawową ( polonijka.edu.pl) Twoje dziecko pozna geografię Polski, jej historię i  tradycję, a to wszystko bez wychodzenia z domu w dogodnym dla Was czasie!

Jak wygląda nauka i co warto wiedzieć?
- Oferta kształcenia obejmuje dzieci w wieku 5-15 lat.

- Uczniowie otrzymują dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, gdzie na ich indywidualnym koncie nauczyciele zamieszczająmateriały z zakresu polskiej podstawy programowej i scenariusze zajęć potrzebne do nauki. Dzięki doświadczeniu polskich pedagogów, wszystkie treści są atrakcyjne dla dzieci  i pozwalają na przekazanie wiedzy w angażujący sposób.
- Integralną częścią nauki w tym systemie są cotygodniowe spotkania on-line, które pozwalają na utrwalenie wiedzy, a dodatkowo stanowią okazję do kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami.

 EZP EXPLAIN kopia

Niewiele czasu pozostało do odebrania swoich pieniędzy za 2012 rok z Belastingdienst. Oficjalny termin to koniec grudnia 2017. Niestety nie wszyscy  Polacy pracujący w Holandii wnioskują o korektę decyzji podatkowej Aanslag 2012. Powodem jest krążąca opinia, że wypłacony extra podatek trzeba będzie zwracać do urzędu wraz z odsetkami.

Jak to jest z tym extra podatkiem, czy faktycznie się należy podatnikowi w wyniku dokonanej korekty? Dokładnie tłumaczy to Maciej Wawrzyniak - prezes zarządu spółki Belasting Aangifte B.V. z siedzibą w Amsterdamie .

"Extra Zwrot to nie dofinansowanie, które trzeba później zwracać. To zwrot nadpłaconej zaliczki. Spróbujmy wytłumaczyć to na przykładzie. Pan Andrzej pracował w Holandii w 2012 roku. Zarobił 14 000 EUR. Pracował od 01 stycznia do 15 czerwca 2012. Urząd wydając decyzję podatkową za 2012 obliczył składkę Premie Volksverzekeringen od kwoty 14 000 EUR czyli od łącznego dochodu podatnika. Wysokość składki to 31,15 % więc nie mało. W sumie urząd pobrał 4361 EUR.
W roku 2009 pewien podatnik sprzeciwił się takiej formie obliczenia i wygrał sprawę w sądzie - tutaj link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBBRE%3A2009%3ABK4153

 Układ Zbiorowy Pracy dla Upraw Polowych (CAO Open Teelten) posiada szczególną regulację dotyczącą pracowników, którzy zostali zatrudnieni jako pracownicy sezonowi na okres max. sześciu miesięcy w ciągu roku (jeśli chodzi o stosunkowo proste czynności związane ze zbiorem). 

Regulacja ta określa:


• zastosowanie ustawowej płacy minimalnej (wg stopy procentowej płac pracowników młodocianych z CAO – Układu Zbiorowego Pracy)
• oraz to, że pracodawca może uzgodnić tydzień pracy obejmujący średnio 48 godzin

Aby osiągnąć przeciętny tygodniowy czas pracy w wysokości 48 godzin, pracodawca może, w granicach Ustawy o Czasie Pracy dodawać i odejmować godziny.

UWAGA! Istnieją jednak granice w odniesieniu do Ustawy o Czasie Pracy:

Tygodniowo - 60 godzin pracy maksymalnie, ale w ciagu 4 tygodni średnia może wynosić już tylko 55 godzin (220 godzin), a  w ciagu 16-tygodni średnia może wynosić max. 48 godzin (768 godzin).

 

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook