Dzieci przybywające z rodzicami czasowo w Holandii mają szanse kofotontynuować naukę rozpoczętą w Polsce nie tracąc przy tym roku szkolnego. Naukę taką umożliwia Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK) przy Ambasadzie RP w Hadze. Pracę szkoły koordynuje Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą przy ul. Solec 57 w Warszawie.

Szkolny Punkt Konsultacyjny działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania.

 


 

Zasiłek chorobowy w Holandii może otrzymać pracownik zatrudniony na stałe lub pracownik tymczasowy. Pod pewnymi warunkami jest do niego uprawniona także osoba bezrobotna.

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa osoba, która jest zatrudniona (lub była zatrudniona w ostatnim czasie) i ma poniżej 65 lat. Osoba samozatrudniająca się nie nabywa automatycznie prawa do tego świadczenia, ale może być jego beneficjentem pod pewnymi warunkami. Zasiłek należy się też praktykantom, jeśli są oni wynagradzani za swoją pracę.

 

 

fotoPraca  w  Holandii  zorganizowana  jest  w  inny  sposób  niż  ten,  do  którego  są  Państwo przyzwyczajeni.  Jeśli  więc  zamierzają  Państwo  pracować  w  Holandii,  należy  się  do  tego dobrze przygotować. Pomoże to uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnych doświadczeń.

 

Jeśli  pracują  Państwo  w  Holandii  za  pośrednictwem  agencji  pracy  tymczasowej,  prawo  do wynagrodzenia  przysługuje  Państwu  tylko  wtedy,  gdy  biuro  to  oddeleguje  Państwa  do pracodawcy.  Agencja  pracy  tymczasowej  nie  ma  obowiązku  zapewnienia  Państwu  pracy  i płaci  tylko  za  przepracowane  godziny.foto  Firma,  w  której  Państwo  pracują,  może  zwolnić Państwa w każdej chwili. Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej kończy s wtedy w trybie  natychmiastowym.  Jeśli  agencja  ponownie  oddeleguje  Państwa  do  pracy,  otrzymają Państwo nową umowę.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook