Polskie banki udzielają kredytów hipotecznych także osobom zarabiającfotoym za granicą. Jednak lista potrzebnych dokumentów jest bardzo długa.

Banki coraz chętniej udzielają kredytów osobom pracującym za granicą. Dostrzegają potencjał zagranicznych klientów i uelastyczniają procedury
. Polacy pracujący za granicą mogą już przystąpić do kredytu samodzielnie, bez konieczności dołączania jako współkredytobiorców osób osiągających dochody w kraju. Większość wymaga rozszerzonego zestawu dokumentów potwierdzających sytuację finansową klienta.

- Nadal uzyskanie kredytu hipotecznego przez pracującego za granicą wiąże się często ze spełnieniem dodatkowych wymogów, jak udokumentowanie dwuletniego stażu pracy czy przedstawienie deklaracji podatkowych składanych za granicą przez ostatnie dwa lata. Są to warunki, których nie muszą spełniać osoby pracujące w Polsce - podkreśla Bartłomiej Samsonowicz z portalu
eHipoteka.com.


W krajach UE Polacy mogą prowadzić działalność gospodarczą nie tylko w formie jednoosobowej firmy.

Wprawdzie Polacy za granicą najczęściej zakładają jednoosobowe firmy, ale mogą też prowadzić działalność gospodarczą na znacznie szerszą skalę w formie spółki europejskiej lub tzw. europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Takie zgrupowanie działa podobnie jak w Polsce spółka jawna i również na takich zasadach podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce. Natomiast spółka europejska wpisywana jest do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce na zasadach określonych dla spółki akcyjnej. Wszystkie formalności związane z rozpoczęciem działalności mogą więc być załatwione w kraju. Natomiast działalność w formie tych spółek obywatel Polski może prowadzić w krajach UE.

Jak działa zgrupowanie

Coraz szersza gama usług internetowych w polskich biurach maklerskich sprzyja Polakom mieszkającym za granicą, chcącym mieć dostęp do warszawskiej giełdy. Jednak aby otworzyć rachunek inwestycyjny u polskiego brokera, trzeba odwiedzić polską placówkę dyplomatyczną.

Emigracja nie musi oznaczać zerwania kontaktu z polskim rynkiem kapitałowym. Nawet przebywając za granicą można założyć rachunek inwestycyjny w polskim domu maklerskim, kupować i sprzedawać akcje notowane na GPW. A jest to rozwiązanie tańsze niż handel polskimi akcjami za pośrednictwem zagranicznego domu maklerskiego. Najlepszym rozwiązaniem dla Polaków, którzy nie chcą przyjeżdżać do kraju, aby założyć rachunek inwestycyjny, jest internetowa oferta brokerów.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook