Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Od 01-01-2006 kazdy kto mieszka lub/i pracuje w Holandii ma obowiazek wykupic ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Osoby, ktore tego nie zrobia moga zaplacic kare w wysokosci 130% ceny ubezpieczenia za wszystkie miesiace za ktore dana osoba powinna byc ubezpieczona.

W jakim czasie musimy sie ubezpieczyc?
Od momenu zameldowania lub rozpoczecia pracy powinnismy sie w ciagu 4 miesiecy ubezpieczyc.

Indien de zorgverzekering niet binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht door een persoon wordt afgesloten of wanneer de verzekering is geéindigd zonder dat een andere verzekering is afgesloten, loopt men de kans een boete opgelegd te krijgen.

Hoe hoog is de boete?
De boete bedraagt 130% van de premie over het aantal maanden dat de persoon niet verzekerd is met een maximum van vijf jaren. Dat kan bij een maandpremie van circa € 90,- aardig oplopen

Wanneer geen boete?
Geen boete dient te worden opgelegd in de volgende gevallen:
- Het onverzekerd zijn kan de overtreder niet worden verweten;
- Er bestaat een rechtvaardigingsgrond voor het onverzekerd zijn;
- Indien reeds eerder voor hetzelfde feit een boete is opgelegd
- Indien tegen de overtreder wegens hetzelfde feit een strafvervolging is ingesteld.
- Indien de onverzekerde is overleden

tekst w jezyku niderlandzkim jest pobrany ze strony: http://www.opvang.nl/leo/...oom=0&VolgNr=25

Ubezpieczalnie:
Agis - www.agisweb.nl
Menzis - www.menzis.nl
AnderZorg - www.anderzorg.nl
Avero Achmea - www.averoachmea.nl
Greone Land Achmea - www.groeneland-achmea.nl
PWZ Achmea - www.pwzachmea.nl
OZF Achmea - www.ozf.nl
Zilveren Kruis Achmea - www.zilverenkruis.nl
Azivo - www.azivo.nl
VGZ - www.vgz.nl
Iza - www.iza.nl
Trias - www.trias.nl
CZ - www.cz.nl
Delta Lloyd - www.deltalloyd.nl
DiaVitaal - www.diavitaal.nl – dla diabetykow
DSW - www.dsw.nl
FBTO - www.fbto.nl
Fortis ASR - www.fortisasr.nl
De Friesland - www.defriesland.nl
IZZ - www.izz.nl
Ohra - www.ohra.nl
Dienst geneeskundige verzorging politie - www.dgvp.nl – dla osob pracujacych w policji
PNO Ziektekosten - www.pnoziektekosten.nl
OZ - www.oz.nl
OOM Verzekeringen - www.oomverzekeringen.nl – szczegolnie polecany dla osob, ktore tymczasowo beda przebywaly w Holandii
ONVZ - www.onvz.nl
Salland - www.salland.nl
SZVK - www.szvk.mindef.nl
Univé - www.unive.nl
VVAA - www.vvaa.nl
Zorg en Zekerheid - www.zorgenzekerheid.nl

Eigen risico
Kazdy od 18 roku zycia ma mozliwosc wybrania eigen risico. Od 01-01-2008 kazdy ma obowiazkowe 150 eigen risico. Wybierajac ta opcje wplywamy na wysokosc premie. Im wyzej eigen risico tym nizsze premie. Oprocz obowiazkowego mozemy wybrac miedzy : 0, 100, 200, 300, 400 i 500 eigen risico za rok za jedna osobe. Wybierajac eigen risico wybieramy ile kosztow rocznie chcemy sami placic. I tak wybierajac 100 + 150 obowiazkowe, placimy pierwsze 250 euro kosztow zdrowotnych sami. Koszty powyzej 250 euro placi ubezpieczalnia.


Rubryki/pytania, ktore mozemy sie spodziewac wypelniajac formularz zgloszeniowy o ubezpieczenie zdrowotne:

Plaats een kruis in het vakje van uw keuze - postaw krzyzyk w polu twojego wyboru

Uw persoonlijke gegevens - twoje osobiste dane

Naam (voorletters en achternaam)- Imie i Nazwisko (pierwsze litery imion i nazwisko)

Geboortedatum - data urodzenia

Geslacht - plec

M - mezczyzna

V - kobieta

Straatnaam/huisnummer - ulica/numer domu

Postcode/Woonplaats - kod pocztowy/miejsce zamieszkania

telefoon privé - numer telefonu prywatnego

Telefoon werk - numer telefonu do pracy

Sofinummer/BSN - w tym polu wpisujemy numer BSN

e-mail - adres emailowy

Rekeningnummer - numer konta bankowego

Collectiviteitscode(informeer bij uw werkgever) - czasem mamy prawo do zbiorowej znizki, o numer takiej znizki powinnismy zapytac pracodawce, w wypadku studentow, powinna szkola o tym numerze poinformowac

Gewenste ingangsdatum - tutaj wpisujemy date od kiedy chcemy byc ubezpieczeni

Aantal verzekerden - ilosc osob, ktore chca sie ubezpieczyc

Basisverzekering - podstawowy pakiet

Eigen risico basisverzekering - w tym polu zaznaczamy na jaka kwote chcemy miec eigen risico

Aanvullend pakket - dodatkowy pakiet

Tandartspakket - ubezpieczenie na dentyste

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Partner - w tej czesci mozemy rowniez partnera ubezpieczyc

Relatie tot verzekeringnemer - relacja w stosunku do osoby ubezpieczajacej sie

huwelijk of geregistreerd partnerschap - partner jest mezem/zona lub mamy zarejestrowany zwiazek z partnerem

Samenwonend - w wypadku kiedy mieszkamy razem z partnerem. Jesli partner nie mieszka pod tym samym adresem co osoba ubezpieczajaca, to jest to nie mozliwe ubezpieczyc sie razem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Eigen, stief- of pleegkinderen - wlasne, pasierb lub przybrane dzieci
w tej rubryce podajemy dane dzieci...
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ga wel/niet akkord met automatische incasso van verschuldige premie en/of eigen risico van rekeningnumer... - zgadzam sie/nie zgadzam sie z automatycznym pobieraniem pieniedzy za ubezpieczenie i/lub eigen risico z konta bankowego ....... w miejesce kropek podajemy numer konta

Ik wil wel/geen gebruik maken van opzegservice - chce skorzystac/nie chce skorzystac z serwisu wypowiadajacego moje poprzednie ubezpieczenie

na tej stronie mozemy obliczyc ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne i porownac kilka ubezpieczalni: http://www.zorgplanet.nl/

 

 

autro:  Duuvelke

O Polakach w Holandii

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook