Skargi dotyczące pracy i warunków mieszkaniowych - gdzie szukać pomocy?

Aby złożyć skargę w Królestwie Niderlandów, trzeba najpierw wiedzieć, do której instytucji należy ją skierować.

1. SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten)

Do tej instytucji można składać skargi w językach: niderlandzkim, angielskim, polskim, hiszpańskim i rumuńskim, w przypadkach:

gdy się podejrzewa, że otrzymywane wynagrodzenie jest zbyt niskie, brak pieniędzy wakacyjnych, brak wynagrodzenia w dniu świątecznym lub w przypadku braku możliwości wykorzystania przepracowanych nadgodzin, jeżeli się podejrzewa inne odstępstwa od Układu Zbiorowego Pracy (Cao) dla pracowników czasowych link.

2. Inspekcja pracy

 Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Można tutaj zgłaszać skargi dotyczące następujących zagadnień:

warunki pracy i czas pracy, wypadek przy pracy, wykorzystywanie w pracy, usuwanie azbestu, zgłoszenie przebudowy, przestępstwo, nielegalną pracę, nieuczciwe biura pracy, niedopłata, niebezpieczny produkt, stała praca nocą.

Można składać skargi także telefonicznie:0800-5151 (także anonimowo), link.

3. SNF (Stichting Normering Flexwonen)

Jeżeli się jest mieszkańcem,  to skargę można złożyć w językach: angielskim i polskim dotyczącą niebezpiecznej lub niehigienicznej sytuacji i przeludnienia.

Inne niedociągnięcia, które nie spełniają wymogów SNF muszą być najpierw zgłoszone do najemcy, link.

4. Policja

Tu można się zwrócić kiedy występuje m.in.:

- Przemoc, zagrożenie lub dyskryminacja
- Wykorzystanie seksualne
- Jeżeli chce się złożyć skargę dotyczącą zakładu pracy lub organizacji.

Skargi można składać:

Telefonicznie: 0900-8844. W nagłych przypadkach: 112

Jeżeli zamierza się złożyć skargę anonimowo, to można to zrobić przez Meld Misdaad Anoniem (M.)
Tutaj można składać skargi dotyczące przestępstwa. Na przykład morderstwa, pobicia, napadu i podpalenia. Także informacje na temat oszustw i korupcji.
Skargi można składać:

Telefonicznie 0800 - 7000 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 24.00, sobota, niedziela i dni świąteczne od 9.00 do 17.00.
Telefon z zagranicy +31 800 70 00 (nie przez wszystkich providers)
Online (24/7).

Źródło https://www.gemeentewestland.nl

 

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook