Wybory prezydenckie 2020 – Aktualizacja

Zgodnie z najnowszym postanowieniem Marszałka Sejmu RP, wybory 2020 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 roku.

Oddać swój głos będzie można w godzinach od 7:00 do 21:00.

Tego samego dnia zorganizowanie zostanie głosowanie w obwodach utworzonych za granicą, w tym w Holandii. Oddać swój głos będzie można osobiście lub korespondencyjnie.

Ewentualne ponowne wybory zaplanowano na datę 12 lipca 2020 roku.

Prawo do głosowania ma każda osoba, która jest pełnoletnia (18 lat kończy najpóźniej w dniu głosowania), nie została pozbawiona praw publicznych lub nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu oraz nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

W Holandii, w ramach okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze, utworzono dwa następujące obwody:

Obwód głosowania nr 90, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga I, Ambasada RP, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

Obwód głosowania nr 91, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga II, Ambasada RP (dawny WPHI), Van Lennepweg 51, 2597 LG Den Haag

W obu lokalizacjach obowiązuje możliwość głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wyborach w obwodzie za granicą jest dołączenie do spisu wyborców. Osoby, który już zdążyły to zrobić (pierwotnie wybory przewidziano na datę 10 maja 2020 roku) nie muszą już tego ponawiać.

Natomiast wszyscy, którzy jeszcze nie złożyli odpowiedniego zgłoszenia lub są zainteresowani zmianą obwodu mogą to zrobić do dnia 25 czerwca do godziny 24:00.

Więcej praktycznych informacji o sposobach zgłaszania się do spisu wyborców można znaleźć TUTAJ

JS

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook