Gotówka w podróży: jakie są zasady dotyczące przewożenia pieniędzy?

Przewożenie gotówki przez granicę związane jest z różnymi odgórnie nałożonymi zasadami.

Dozwolone jest – bez ponoszenia żadnych konsekwencji – posiadanie przez jedną osobę do 9.999 euro w gotówce. Może być to także kwota w innej, dowolnej walucie, odpowiadająca tej sumie po jej przeliczeniu według bieżącego kursu. Obowiązuje to zarówno, gdy podróżuje się w ramach Unii Europejskiej, jak i w sytuacji opuszczania jej.

9.999 euro to suma gotówki, którą można przewieźć przez granicę bez konieczności jej oclenia. Wyższe kwoty muszą zostać oficjalnie zgłoszone do organów celnych oraz organów Straży Granicznej. Zasada ta obwiązuje także w przypadku przyjazdu do kraju członkowskiego z państwa nienależącego do Unii.

Niezgłoszenie gotówki o wartości ponad 10.000 euro grozi karą finansową i dodatkowo skonfiskowaniem posiadanej sumy. Mandaty te mogą wahać się od 1.000 euro do nawet 20.250 euro. Jest to zależne od wewnętrznej polityki danego państwa oraz od wysokości nieoclonej kwoty.

Kara może zostać nałożona także w sytuacji oclenia tylko części posiadanej gotówki i zatajenia reszty.

W przypadku przewożenia co najmniej 10.000 euro pracownicy Urzędu Celnego w Holandii wymagają wypełnienia tzw. Aangifteformulier Liquide Middelen. W formularzu tym należy zawrzeć takie informacje jak pochodzenie przewożonych pieniędzy, ich przeznaczenie oraz odbiorca. Konieczność oclenia gotówki zwykle nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat.

Szczegółowe wytyczne dotyczące transportu gotówki droga lotniczą w konkretnych państwach można sprawdzić na stronie IATA (lnternational Air Transport Association).

JS

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook