Gdzie szukać pomocy w Holandii?

Oszukani w Holandii? Gdzie szukać pomocy?

Do naszej mailowej skrzynki redakcji,  wpływają codziennie e-maile dotyczące oszustw, jakie spotykają naszych rodaków w Holandii. Niewiele osób wie, gdzie należy szukać pomocy, od czego zacząć.

Najważniejsze jest, aby nie bagatelizować problemu, walczyć z oszustami i szukać pomocy w rozwiązaniu problemu.

Więc gdzie szukać pomocy? Co zrobić? Poznaj swoje prawa w Holandii!

KŁOPOTY Z POŚREDNIKIEM:

Pamiętaj, że pośrednik pracy:
• nie może żądać pieniędzy za znalezienie pracy,
• nie może zabrać paszportu,
• musi podpisać umowę.

Jeśli pośrednik zabrał Tobie paszport i "pobrał opłatę" za znalezienie pracy:

• powiadom policję (zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa: oszustwa lub handlu ludźmi);
• zwróć się o pomoc do konsulatu RP, obowiązkiem konsula jest wystawić odpowiedni tymczasowy dokument.

Jeżeli agencja pośrednictwa pracy nie wywiązała się z warunków umowy:

• masz prawo do wystąpienia z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub możesz dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym występując z powództwa cywilnego.

KŁOPOTY Z PRACODAWCĄ:

Pracodawca nie może:

• zalegać z wypłatą wynagrodzenia, wypłacać wynagrodzenia niższego niż przewiduje umowa
• zabrać dokumentów, m.in. paszportu
• zmuszać do pracy po godzinach i w dni wolne

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę:

• masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której zostałeś skierowany do pracy.
• możesz zwrócić się także do właściwego urzędu pracy lub związku branżowego, jeśli dana agencja do takiego związku należy. Dopiero gdy ten sposób nie przynosi rezultatu w postaci doprowadzenia do ugody z pracodawcą, istnieje możliwość pozwania pracodawcy do Sądu Pracy w danym kraju.
• po powrocie do kraju możesz od agencji zatrudnienia dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym - występując z powództwa cywilnego.

KONSUL – KIEDY MOŻE POMÓC:

W wielu trudnych sytuacjach Polacy za granicą mogą liczyć na pomoc Konsula RP. Trzeba pamiętać jednak, że działanie konsula prowadzone jest zawsze w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania. Nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju.

Utrata dokumentów:

W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

Utrata pieniędzy

• konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
• w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie;
• w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.
https://haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/

Aresztowanie w Holandii:

• W razie zatrzymania lub aresztowania polski obywatel ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa.
• Konsul może powiadomić rodzinę o aresztowaniu; dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany) i odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.
• Konsul może także wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia.

Ważne adresy www dla osób oszukanych przez pracodawcę w Holandii, oraz szukających pomocy: 

https://www.inspectorateszw.nl 

Poza tym warto zajrzeć na stronę związków  zawodowych  FNV

https://www.fnv.nl/polski/home

Chrześcijańskie Związki Zawodowe CNV 

http://comform.cnvvakmensen.nl/attachment/?id=4894

SNCU  

https://www.sncu.nl/pl/

SNF – problem z  zakwaterowaniem    

https://www.normeringflexwonen.nl/informacje-dla-mieszkancow

FairWork - problem z pracodawcą https://www.fairwork.nu/pl/prawa-pracownicze/

 

AŁ-K

 

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook