Mandat drogowy z Holandii

Przygotowaliśmy kilka informacji dla polskich kierowców poruszających się po holenderskich drogach.

Informacje dotyczą płatności mandatów otrzymanych przez polskich kierowców za popełnione wykroczenia drogowe na terenie Holandii, i zostały przygotowane przez  CJIB (Centralny Urząd Sądowy ds. Windykacji). CJIB zajmuje się egzekwowaniem różnego rodzaju grzywien, mandatów i środków zaradczych.

Mandat za naruszenie przepisów o ruchu drogowym

Ukarano Pana (Panią) mandatem, ponieważ naruszył(a) Pan(i) obowiązujące w Holandii przepisy Ustawy o c egzekwowaniu przepisów o ruchu drogowym (Wahv). Może to być na przykład naruszenie takie jak: zbyt szybka jazda, niezatrzymanie się na czerwonym świetle, rozmowa przez telefon komórkowy podczas jazdy (nie korzystając z zestawu głośnomówiącego) lub jazda bez pasów bezpieczeństwa. Mandat za naruszenie przepisów o ruchu drogowym można rozpoznać po literze M w prawym górnym rogu postanowienia.

Jak mogę zapłacić?

Szybko i łatwo można zapłacić, korzystając z bankowości internetowej.

1.Należy wpisać IBAN i BIC:  International Bank Account Number (IBAN): NL28 RBOS 0569 9888 88, Bank Identifier Code (BIC): RBOSNL2A   

2.Należy określić, dla kogo przekazywana jest płatność: Royal Bank of Scotland w Amsterdamie (RBS Nederland), odbiorca przelewu CJIB w Leeuwarden.
3.W tytule przelewu należy podać 16-cyfrowy numer CJIB: Numer ten został podany na postanowieniu, które Pan(i) otrzymał(a).

Mandatu nie można zapłacić kartą kredytową. Radzimy również nie przesyłać gotówki ani czeków.

 

Chciał(a)by Pan(i) otrzymać zdjęcie? Ma Pan(i) pytania na temat wykroczenia?

Prosimy skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer (00)31 58 234 2130.
Z CJIB można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

Dzwoniąc, prosimy podać 16-cyfrowy numer CJIB postanowienia. Numer ten znajduje się w prawym górnym rogu na postanowieniu.

Wniosek o wydanie informacji nie stanowi podstawy do odroczenia płatności lub terminu złożenia odwołania.Czy mogę ubiegać się o porozumienie w kwestii uregulowania płatności?

Porozumienie w kwestii uregulowania płatności z CJIB jest możliwe wyłącznie, jeśli Pana (Pani) wniosek spełnia kilka warunków:

-Kwota, której dotyczy wniosek jest równa 225 EUR lub wyższa.

-Jeszcze nie upłynął termin płatności drugiego wezwania do zapłaty.

-Czy w ostatnich 12 miesiącach uzyskał(a) Pan(i) porozumienie w kwestii uregulowania płatności z CJIB? Kolejne porozumienie w kwestii uregulowania płatności jest możliwe tylko wtedy, jeśli ściśle przestrzegała(a) Pan(i) warunków tego porozumienia.

Wniosek w sprawie porozumienia w kwestii uregulowania płatności należy przesłać na adres:

Centraal Justitieel Incassobureau
Directie I&I
Team F08 Betalingsregelingen
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

We wniosku należy podać, jaką kwotę miesięcznie jest Pan(i) w stanie zapłacić.

 

Odmawiam przyjęcia mandatu za naruszenie przepisów o ruchu drogowym

Jak mogę odmówić przyjęcia mandatu?

O odmowie przyjęcia mandatu może Pan(i) na piśmie poinformować Prokuraturę CVOM (orzekającą w sprawach odmowy przyjęcia mandatów za naruszenie przepisów o ruchu drogowym).

 

W piśmie tym należy wyraźnie podać:

  • swoje imię i nazwisko, adres, miejscowość, datę i miejsce urodzenia;
  • powody, dla których odmawia się przyjęcia mandatu;
  • swój IBAN;
  • datę podpisania pisma o odmowie przyjęcia mandatu;
  • podpis.

Pismo o odmowie przyjęcia mandatu należy przesłać w ciągu 6 tygodni od daty nadesłania postanowienia na adres:

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht
Holandia (Nederland)

Należy pamiętać o przesłaniu także kopii postanowienia, którego dotyczy odmowa przyjęcia mandatu.

Zapłacił(a) Pan(i) już mandat policji? W takiej sytuacji nie otrzyma Pan(i) postanowienia. Należy wówczas przesłać również kopię protokołu policyjnego.

 

Co się stanie, jeśli nie zapłacę mandatu lub zapłacę go po terminie?

CJIB podejmie następujące działania:

 

1. Wyśle wezwania do zapłaty

 

CJIB wyśle wezwanie do zapłaty. W przypadku ponaglenia kwota zostanie podwyższona o 50 procent w stosunku do kwoty wymienionej w postanowieniu. Jeśli po pierwszym wezwaniu do zapłaty nie ureguluje Pan(i) mandatu, CJIB prześle drugie ponaglenie. Tym razem kwota zostanie podwyższona o 100 procent. Taką podwyżkę oblicza się w oparciu o kwotę karną oraz pierwszą podwyżkę.

2. Przekaże sprawę innemu państwu członkowskiemu

 

Mieszka Pan(i) w innym państwie członkowskim albo uzyskuje Pan(i) dochody lub posiada Pan(i) majątek w innym państwie członkowskim? CJIB może zwrócić się do tego państwa o przejęcie wyegzekwowania od Pana (Pani) grzywny. Władze tego państwa członkowskiego zwrócą się do Pana (Pani) w sprawie zapłaty mandatu.

3. Dokona wpisu do holenderskiego rejestru dochodzeniowo-śledczego

 

Jeśli CJIB nie może przekazać Pana (Pani) sprawy władzom kraju, w którym Pan(i) mieszka, Pana (Pani) dane zostaną wpisane do holenderskiego rejestru dochodzeniowo-śledczego. Oznacza to, że będzie Pan (Pani) mógł (mogła) zostać zatrzymany (zatrzymana) w Holandii. W przypadku zatrzymania będzie Pan(i) zmuszony (zmuszona) natychmiast uregulować nie zapłacony mandat. W przeciwnym razie jednostka dochodzeniowo-śledcza może uniemożliwić dalsze użytkowanie pojazdu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.cjib.nl/Internationaal/Polski/

AŁ-K

O Polakach w Holandii

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook