Emerytura i renta po holendersku


Kolejną zaletą pracy poprzez legalne biuro pośrednictwa pracy są renty i emerytury przysługujące osobom legalnie pracującym i mieszkającym na terenie Holandii.
Zanim jeszcze powiem o tym jak wyglądają i kształtują się holenderskie renty i emerytury należy krotko napisać o tym jak wyglądają polskie.

Emerytury i renty w Polsce
Emerytura jest to dożywotnie pieniężne świadczenie, które przysługuje wszystkim pracownikom po przepracowaniu określonej  liczby lat oraz po osiągnięciu określonego poziomu wiekowego. Dla kobiet jest to 60 lat, dla mężczyzn 65.
Renta jest to świadczenie pieniężne długoterminowe, które realizują fundusze ubezpieczeniowe, są to trzy główne rodzaje rent: emerytura, renta rodzinna i renta inwalidzka.
W wielkim skrócie można powiedzieć, iż ZUS zajmuje się wypłacaniem  I filaru i  uczestniczy w nim każda zatrudniona osoba obowiązkowo. Emerytura wypłacana z I filaru pochodzi z bieżących składek osób pracujących, które uprawniają tylko do emerytury dożywotniej.

Filar I gwarantuje emerytury na minimalnym poziomie. Nie dziedziczy się uprawnień z tego filaru. II filar to OFE czyli Otwarty Fundusz Emerytalny – nieobowiązkowy – wypacany również przez ZUS i ten podlega dziedziczeniu. Filar III uzupełniający podlega dziedziczeniu, jest nieobowiązkowy i pozwala otrzymywać wyższa emeryturę.
Dodatkowo KRUS odpowiada za ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników.
Polski system świadczeń emerytalno-rentowych nie jest najlepszy i spotyka się z krytyka nie tylko osób, którym przysługuje należne świadczenie ale i z krytyką polityków, którzy przy okazji wyborów starają się znaleźć złoty środek na rozwiązanie tego nie lada problemu. Jednym z zagadnień z jakimi boryka się każde państwo europejskie w tym momencie i w tym również Holandia, to powszechne w Europie trendy zmniejszania ilości rodzących się dzieci i zmniejszania się populacji osób czynnych zawodowo. Dodatkowym obciążeniem jest wydłużenie średniej długości życia osób przechodzących na emeryturę.

Jak wygląda sytuacja w Holandii?
System emerytalno –rentowy  w Holandii wygląda prościej niż w Polsce.
W Holandii renta dożywotnia to AOW – tzw, „ouderdomswet” i jest wypłacana przez SVB ( Sociale Verzekeringsbank). Dodatkowo istnieje emerytura tzw. Pension  która gromadzi się z dobrowolnych składek.
AOW jest to dożywotnie pieniężne świadczenie, które przysługuje wszystkim osobom legalnie mieszkającym na terenie Holandii  po osiągnięciu określonego poziomu wiekowego. W Holandii jest to zarówno dla kobiet jak i mężczyzn 65 lat.
AOW przysługuje zatem nie tylko jeżeli ktoś pracuje, ale również wtedy, jeżeli tylko mieszka legalnie na terenie Holandii.
Legalne zamieszkanie na terenie  Holandii nie jest równoznaczne z meldunkiem w GBA  (Gementelijke Basis Administratie).
Weźmy za przykład pana Karola Nowaka. Pan Karol ma 33 lata, ostatnie 3 lata pracuje w Holandii poprzez biura pośrednictwa pracy jako spawacz. Po roku pan Karol sprowadził do Holandii swoja żonę i 2 małych dzieci. Za ostatnio przepracowane 3 lata pan Karol nabył prawo do AOW.
Co będzie kiedy pan Karol zdecyduje się wrócić do Polski? Co  stanie się z jego rentą? Nadal będzie miał do niej prawo. Po ukończeniu 65 lat może zgłosić się do lokalnego oddziału ZUS i przedstawić dokumenty  zaświadczające o tym iż pracował on i przebywał legalnie w  Holandii. Dla każdej osoby holenderski SVB prowadzi administrację związaną  z renta, jest to tzw „tussenstandsestand van verzekering”. Każda osoba musi we własnym zakresie pilnować swojego prawa do holenderskiej renty. Nie jest ona wypłacana automatycznie! Informacje o naliczonej rencie  można uzyskać na stronie SVB, która w przyszłości będzie osiągalna również w języku polskim. Jeżeli chcielibyście państwo porozmawiać w języku polskim z konsultantem SVB jest to możliwe, po wcześniejszym wniosku.

Jak nalicza się AOW?

Zasada jest prosta.  Każda osoba przebywająca w Holandii od 15 do 65 roku życia nabywa prawo do AOW. Jak? W ciągu 50 lat każdy buduje 2% swojej renty:
50 x 2% = 100% =  suma renty jaka dana osoba otrzyma zakładając ze cale życie mieszkała w Holandii.
Jak kształtuje się sytuacja dla pana Karola?
3 lata= 3 x 2% = 6%  Totala suma przysługująca panu Karolowi po ukończeniu 65 lat.

Polska renta/emerytura w Holandii?

Pan Karol decyduje się zamieszkać na stale w Holandii. Co dzieje się z jego polskimi świadczeniami? Otóż po ukończeniu 65 lat może zgłosić się do SVB z dokumentami opłacanie świadczeń emerytalnych/rentowych w Polsce i ta cześć zostanie również dołączona do AOW otrzymywanego w Holandii.

65 lat i co dalej?

Jeżeli pan Karol zdecyduje się wrócić do Polski nie oznacza to, ze po ukończeniu 65 lat automatycznie otrzymuje holenderska rentę/AOW.  Niestety sam musi się zatroszczyć o to, aby mu była wypłacaną, tak jak pisałam wyżej. Potrzebne są so tego dokumenty wydawana przez SVB. Ważne jest aby za każdym razem, kiedy pan Karol zmienia miejsce zamieszkania przekazywał to do wiadomości SVB.
65 lat i przebywanie/praca w Holandii nie gwarantują w 100% AOW. SVB za każdym razem w każdym odosobnionym przypadku wydaje decyzje na ten temat. Jest ona uzależniona od 3 czynników: prawnego, socjalnego i ekonomicznego. Jeżeli  „centrum życia” pana Karola i jego więzy z Holandia były wystarczająco mocne, urzędnik zapewne da „zielone światło” i pan Karol będzie się mógł powołać na jego czas spędzony w Holandii. Czynniki prawne: pan Karol legalnie przebywał/pracował w Holandii. Czynnik ekonomiczny: pan Karol pracował w Holandii. Czynnik socjalny: np. pan Karol uczył się języka niderlandzkiego.  Co dzieje się jednak, kiedy pan Karol nie spełnia jednego z warunków? Nie wszystkie one są obowiązkowe.
Jeżeli jednak zostanie wydana decyzja, ze pan Karol może Cieszyc się renta AOW z Holandii i załatwi cala związana  z tym robotę papierkowa, polski ZUS będzie wypłacał jego polskie świadczenie powiększone o holenderskie.  
W określonych przypadkach AOW podlega dziedziczeniu.

Obowiązek opłacania świadczeń

Osoby pracujące i przebywające w Holandii nabywają oprócz obowiązków również określone prawa, np. do  świadczeń rentowych/emerytalnych. Ważnym jest zatem, alby pracować leganie i poprzez legalne biura pośrednictwa pracy. Każde biuro pośrednictwa pracy ma obowiązek odprowadzania świadczeń z tytułu AOW ze stawki brutto swojego pracownika. Obowiązkowi temu podlegają także biura nie zrzeszone w ABU CAO czy NBBU. Jeżeli państwa biuro nie odprowadza obowiązkowych składek i świadczeń (są one wyliczone na specyfikacji z wynagrodzenia) można je zgłosić do punktu kontroli/sankcji, które może je z tego tytułu obłożyć kara grzywny a nawet zmusić do zamknięcia czy  zawieszenia działalności a nawet  bankructwa.
AOW nie jest jedynym świadczeniem do jakiego pan Karol zbudował sobie prawo pracując w Holandii. Jest to również dodatkowa emerytura porównywalna do drugiego i trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Ale o tym następnym razem…

autor: Agnieszka Cybulska

www.larex.pl

O Polakach w Holandii

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook