Na pomoc i opiekę konsula może liczyć obywatel polski, który wyjechał za granicę jako turysta, czasowo do pracy lub na studia albo z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Otrzyma pomoc w razie wypadku, choroby, utraty dokumentów i aresztowania.

Polski konsul zapewnia pomoc obywatelom polskim, którzy przebywają w tym kraju, gdzie sprawuje on swój urząd bez względu na to, czy są turystami, pracują na czarno albo na podstawie zezwolenia, studiują albo postanowili osiedlić się tam na stałe. Pomaga osobom aresztowanym i zatrzymanym, reprezentuje obywateli polskich przed sądami, wykonuje czynności związane z zabezpieczeniem spadków, a nawet może udzielić pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do kraju.

Pracownik, któremu przysługuje urlop wychowawczy w Holandii, może go wykorzystać w dwóch lub trzech częściach. Każda z nich powinna jednak trwać co najmniej miesiąc.

Do urlopu wychowawczego w Holandii uprawniony jest rodzic opiekujący się dzieckiem poniżej ósmego roku życia, zatrudniony u pracodawcy od co najmniej roku. Świadczenie to nie jest płatne. Każde z rodziców uprawnione jest do korzystania z urlopu na każde dziecko osobno. Urlop z powodu opieki nad dzieckiem adoptowanym lub przybranym należy się wtedy, gdy rodzic mieszka z dzieckiem.

W Holandii dzieci maja obowiazek chodzenia do szkoly od 5 do 16 roku zycia, czesciowy obowiazek uczeszczania do szkoly miedzy 16 i 18 rokiem zycia

In Nederland geldt volledige leerplicht voor iedereen van 5 (start op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag) tot en met 16 jaar. Hierna is een leerling tot en met 18 jaar gedeeltelijk leerplichtig.

wszystkie typy VMBO można porównać z polską szkołą zawodową
(oprócz VMBO-T gdzie uczniowie mają tylko teorię i mogą po egzaminach iść do HAVO czyli poziom wyżej)
Po VMBO standardowo idzie się do MBO, bo dyplom VMBO nie daje jeszcze zawodu.

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) zawiera kolejne poziomy:
niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar
niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar
niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar

MBO rozroznia dwie formy:
- beroepsbegeleidende leerweg (bbl) - uczen pracuje min. 20 godz. tygodniowo na stanowisku odpowiednim do wybranego kierunku. Jeden dzien w tygodniu uczeszcza sie do szkoly
- beroepsopleidende leerweg (bol) - 4 lub 5 dni w tygodniu szkola, czesc semestru uczeszcza uczen na praktyki(beroepspraktijkvorming)

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook