Przewożenie gotówki przez granicę związane jest z różnymi odgórnie nałożonymi zasadami.

Dozwolone jest – bez ponoszenia żadnych konsekwencji – posiadanie przez jedną osobę do 9.999 euro w gotówce. Może być to także kwota w innej, dowolnej walucie, odpowiadająca tej sumie po jej przeliczeniu według bieżącego kursu. Obowiązuje to zarówno, gdy podróżuje się w ramach Unii Europejskiej, jak i w sytuacji opuszczania jej.

9.999 euro to suma gotówki, którą można przewieźć przez granicę bez konieczności jej oclenia. Wyższe kwoty muszą zostać oficjalnie zgłoszone do organów celnych oraz organów Straży Granicznej. Zasada ta obwiązuje także w przypadku przyjazdu do kraju członkowskiego z państwa nienależącego do Unii.

Oszukani w Holandii? Gdzie szukać pomocy?

Do naszej mailowej skrzynki redakcji,  wpływają codziennie e-maile dotyczące oszustw, jakie spotykają naszych rodaków w Holandii. Niewiele osób wie, gdzie należy szukać pomocy, od czego zacząć.

Najważniejsze jest, aby nie bagatelizować problemu, walczyć z oszustami i szukać pomocy w rozwiązaniu problemu.

Więc gdzie szukać pomocy? Co zrobić? Poznaj swoje prawa w Holandii!

KŁOPOTY Z POŚREDNIKIEM:

Pamiętaj, że pośrednik pracy:
• nie może żądać pieniędzy za znalezienie pracy,
• nie może zabrać paszportu,
• musi podpisać umowę.

Jeśli pośrednik zabrał Tobie paszport i "pobrał opłatę" za znalezienie pracy:

• powiadom policję (zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa: oszustwa lub handlu ludźmi);
• zwróć się o pomoc do konsulatu RP, obowiązkiem konsula jest wystawić odpowiedni tymczasowy dokument.

Jeżeli agencja pośrednictwa pracy nie wywiązała się z warunków umowy:

• masz prawo do wystąpienia z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub możesz dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym występując z powództwa cywilnego.

KŁOPOTY Z PRACODAWCĄ:

Pracodawca nie może:

• zalegać z wypłatą wynagrodzenia, wypłacać wynagrodzenia niższego niż przewiduje umowa
• zabrać dokumentów, m.in. paszportu
• zmuszać do pracy po godzinach i w dni wolne

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę:

• masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której zostałeś skierowany do pracy.
• możesz zwrócić się także do właściwego urzędu pracy lub związku branżowego, jeśli dana agencja do takiego związku należy. Dopiero gdy ten sposób nie przynosi rezultatu w postaci doprowadzenia do ugody z pracodawcą, istnieje możliwość pozwania pracodawcy do Sądu Pracy w danym kraju.
• po powrocie do kraju możesz od agencji zatrudnienia dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym - występując z powództwa cywilnego.

KONSUL – KIEDY MOŻE POMÓC:

W wielu trudnych sytuacjach Polacy za granicą mogą liczyć na pomoc Konsula RP. Trzeba pamiętać jednak, że działanie konsula prowadzone jest zawsze w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania. Nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju.

Utrata dokumentów:

W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

Utrata pieniędzy

• konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
• w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie;
• w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.
https://haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/

Aresztowanie w Holandii:

• W razie zatrzymania lub aresztowania polski obywatel ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa.
• Konsul może powiadomić rodzinę o aresztowaniu; dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany) i odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.
• Konsul może także wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia.

Ważne adresy www dla osób oszukanych przez pracodawcę w Holandii, oraz szukających pomocy: 

https://www.inspectorateszw.nl 

Poza tym warto zajrzeć na stronę związków  zawodowych  FNV

https://www.fnv.nl/polski/home

Chrześcijańskie Związki Zawodowe CNV 

http://comform.cnvvakmensen.nl/attachment/?id=4894

SNCU  

https://www.sncu.nl/pl/

SNF – problem z  zakwaterowaniem    

https://www.normeringflexwonen.nl/informacje-dla-mieszkancow

20052952 s

Poza polskimi szkołami, sklepami i wieloma innymi firmami pomocnymi dla Polonii od niedawna w Holandii funkcjonuje również polski zakład pogrzebowy. Działalność przedsiębiorstwa Saarloos Repat obejmuje sprowadzenie zwłok do kraju pochodzenia, ale także organizację pogrzebów oraz kremację na terenie Holandii.
Co niezwykle istotne to fakt, iż przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Holandii, co pozwala na błyskawiczne załatwienie wszelkich niezbędnych formalności i procedur związanych z transportem ciała zmarłego do kraju ojczystego. Rzetelność, możliwość porozumienia się w różnych językach i sprawna reakcja przy zachowaniu profesjonalizmu i działaniu w zgodzie z życzeniami rodziny zapewnia płynną realizację z uwzględnieniem należytej dyskrecji.
Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz rozległym kontaktom pracownicy Saarloos Repat mogą szybko i fachowo sfinalizować cały proces, nawet w przypadku trudnych czy nietypowych spraw. Kompleksowe usługi firmy obejmują przejęcie obowiązku dopełnienia wszystkich formalności związanych z transportem ciała, co może pozwolić rodzinie, chociaż przez chwilę, w należytym spokoju uczcić pamięć bliskiej osoby.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook