W pewnych sytuacjach osobom, które straciły pracę  w Holandii (np. w związku z wygaśnięciem kontraktu, wymówieniem przez pracodawcę podczas okresu próbnego, redukcją etatów, bankructwem przedsiębiorstwa), przysługuje zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie pracownikowi, który przepracował co najmniej 26 tygodni w okresie ostatnich 36 tygodni przed zwolnieniem.

Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć do UVW, które rozpatruje sprawę w oparciu o przeszłość zawodową i sytuację wnioskodawcy. Podstawowym warunkiem otrzymywania zasiłku jest ponadto aktywne poszukiwanie pracy. Oznacza to, że wnioskodawca musi być zarejestrowany w UVW jako osoba poszukująca pracy oraz musi wykazać się co najmniej 4 próbami poszukiwania pracy w miesiącu (np. rozsyłanie aplikacji, rejestracja w biurach pracy).

Osoby zameldowane w Holandii powinny złożyć wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych oraz zarejestrować się w biurze pracy przez internet, korzystając ze strony www.werk.nl. Potrzebny jest do tego klucz elektroniczny, tzw. DigiD.

Osoby niezameldowane muszą zgłosić się do UWV osobiście.

Długość wypłacania zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i wynosi minimalnie 3 miesiące. Od 1 stycznia 2016 r. maksymalna długość trwania zasiłku jest stopniowo redukowana i wynosi od 1 kwietnia 2019 r. dwa lata. Wysokość zasiłku oblicza się na podstawie średnich zarobków z ostatniego roku lub lat zatrudnienia.

W przypadku emigracji lub wyjazdu z Królestwa Niderlandów na czas dłuższy niż 8 miesięcy, należy złożyć nie wcześniej niż 5 dni przed wyjazdem wniosek o wyrejestrowanie. Przy składaniu wniosku należy podać nowy adres za granicą. Wniosek będzie rozpatrzony w dniu otrzymania wniosku przez gminę.

Wniosek ten można też złożyć w formie pisemnej.

W przypadku naruszenia warunków umowy, niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, braku bezpiecznych warunków pracy, należy powiadomić o tym fakcie holenderską Inspekcję Pracy (Inspectie SZW)

Można w tym celu skorzystać z formularza na stronie internetowej www.inspectieszw.nl/melden lub zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: 0 800 51 51.

Za pośrednictwem wyżej wymienionej strony można również zgłosić skargę na nieuczciwą agencję pośrednictwa pracy (malafide uitzendbureus). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w języku polskim.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook