Standardowy salarisstrook

Czy masz problem ze zrozumieniem holenderskich terminów, które są na twoim Jaaropgaafie? Poniżej możesz zobaczyć przykładowy, prosty Jaaropgaaf i dołączone do niego wyjaśnienia.

Tutaj można zobaczyć jak wygląda przykładowy salarisstrook


Pionowo:
Uren gewerkt - godziny przepracowane
Overwerk 100% - nadgodziny 100%
Puntentoeslag - dodatek punktowy
Vakantietoeslag - dodatek wakacyjny
Vakantiedagen BW - dni wakacji (na mocy Burgelijk Wetboek)
Kort verzuim - krótka nieobecność
Feestdagen - dni świąteczne
Totalen - Suma
Werkloosh. wet wn - składka utraty pracy (część płacona przez pracownika)
WAO wn - składka niezdolności do pracy (Wet Arbeids Ongeschiktheid) (część płacona przez pracownika)
Zvw bijdrage wg - składka ubezpieczenia zdrowotnego (rekompensowana przez pracodawcę)
Zvw inhouding wn - składka ubezpieczenia zdrowotnego (część płacona przez pracownika)
Loonheffing Tabel - zniżka (na mocy kwoty wolnej od podatku) (liczona od wynagrodzenia podstawowego)
Loonheffing BT - zniżka (jw.) (liczona od dodatkwych pozycji) (Bijzondere tarieven)
Afkoop eigen risico zorg - zakup udziału własnego w ubezpieczeniu zdrowotnym
Inhouding huisvesting - opłata za zakwaterowanie
Inhouding ZF-Nominaal - opłata za ubezpieczenie zdrowotne indywidualne
Inhouding servicekosten - opłata za koszty serwisowe
Inhouding energie - opłata za energię
Per kas - z kasy
Totalen netto - suma netto

Poziomo:
Code - kod
Omschrijving - opis
Aantal - ilość
Eenhede - jednostka miary (JM)
Waarde - wartość jednostkowa
Uitbetaling - wypłata
Inhouding - pobór
Tabel - wartość podstawowa
BT (Bijzondere tarieven) - pozycje dodatkowe
SVW (Sociale VerzekeringsWetten) - podstawa do opodatkowania na mocy ustawy o ubezpieczeniach społecznych
Cumulatief - suma (od momentu podjęcia stosunku do pracy)

 


autor tłumaczenia: Koza

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook