Obchody 71 rocznicy bitwy i wyzwolenia Axel przez 1 Polską Dywizję Pancerną

Zbliża się czas obchodów 71 rocznicy wyzwalania miast i wsi holenderskich spod okupacji

hitlerowskich Niemiec. Nam Polakom, nie wolno zapomnieć, że u boku wojsk amerykańskich, kanadyjskich i angielskich walczyli nasi rodacy, żołnierze 1 Polskiej Dywizji Pancernej pod dowództwem legendarnego gen. Stanisława Maczka. Jest to powód do dumy, ale jednocześnie zobowiązuje nas do pamięci o tamtych wydarzeniach.

 

W powojennej Holandii ślady udziału Polaków w wyzwoleniu utrwalali mieszkańcy wraz z osiadłymi tu, byłymi żołnierzami polskimi. Utrwalali niedawną historię w kamieniach pomników, w schludnie utrzymanych cmentarzach wojskowych i kultywowaniu tradycji. Uroczystości upamiętniające te wydarzenia to 4 i 5 maja, podczas obchodu dnia pamięci narodowej oraz rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Holandii.

 

Społeczności lokalne tradycyjnie organizują uroczystości w rocznice wyzwolenia ich miast,

szczególnie, kiedy związane było to z walkami zbrojnymi. Monumenty, nazwy ulic i placów,  dają temu świadectwo.  

Pragnę zwrócić uwagę czytelników na małe miasteczko Axel leżące niedaleko granicy z Belgią w gminie Terneuzen. To tutaj w krwawym boju trwającym (5 dni) 16 – 20 września wydzielona brygada pod wodzą płk dypl. Franciszka Skibińskiego opanowała rejon Axel i część zachodniego brzegu dolnej Skaldy (Schelde), ułatwiając tym samym wojskom 1 Armii Kanadyjskiej późniejsze działania wojenne u ujścia zachodniej odnogi tej rzeki. Przejęcie kontroli nad tym obszarem przez aliantów, umożliwiło dostęp transportów wojennych do portów w Antwerpii, Gandawie i Terneuzen.

O trudności tego przedsięwzięcia niech zaświadczy fakt, że walki trwały tam do 8 listopada.

 

Warto pamiętać, że wykonanie tego zadania jest  wyłącznie zasługą  polskich  żołnierzy.

Mijają lata, odchodzą w naturalny sposób weterani, to my przybyli do tego kraju ich rodacy, starajmy się włączyć w kultywowanie tradycji i dobrego imienia Polaka, za które Oni płacili krwią, a często własnym życiem. 

Jak w latach ubiegłych zapraszamy rodaków do Axel, aby oddać hołd tym, którzy walcząc za wolność waszą i naszą wpisali się do historii Holandii, wzbudzając wdzięczność i szacunek.

 

                                           Program obchodów 

                                                     18 września ( piątek) 2015r. 

 

 

 

13.30 – 14.00           Uroczystość pod pomnikiem „Polski Krzyż” Hulsterseweg  pod Axel – wystąpienia, składanie kwiatów i wieńców. 

 

 

14.10 – 15.40           Zwiedzanie „Gdynia Muzeum” i ekspozycji poświęconej udziałowipolskich żołnierzy w wyzwalaniu Holandii i Belgii

 

 

16.00 – 16.30           Uroczystość na cmentarzu wojskowym w Axel, Burchtlaan, – wystąpienia,  składanie kwiatów i wieńców.     

                                                                           

 

W imieniu organizatorów zaprasza Tomasz Z. Sawicki

 

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook