Podczas odbywającej się w Miejscu Pamięci Auschwitz międzynarodowej konferencji edukacyjnej „Remembrance has not matured in us yet...", Muzeum podpisało dwie umowy: o realizacji trzyletniego projektu edukacyjnego z holenderskim Domem Anny Frank, a także o współpracy z francuskim muzeum Camp des Milles.

Wraz z Domem Anny Frank w Amsterdamie Muzeum będzie realizować trzyletni projekt edukacyjny „Przyszłość edukacji o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci”.

Wśród jego głównych celów są: poprawa wiedzy odwiedzających o źródłach nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu oraz zrozumienie wagi poszanowania praw człowieka, wymiana doświadczeń dotycząca przede wszystkim tego, jak łączyć historię Holokaustu ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka, współpraca nad programami dla osób lub grup odwiedzających mających specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, jak również poprawa doświadczenia edukacyjnego uczniów odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz poprzez m.in. lekcje internetowe.

Peter van der Velden, były burmistrz Bredy, został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy.

Order, przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  Peter van der Velden otrzymał 23 października z rąk Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów dr Jana Borkowskiego.

Współpracę z polskimi miastami nawiązał w późnych latach osiemdziesiątych, gdy kontakty między Polską a Holandią nie były jeszcze aż tak częste. Jako burmistrz Nieuw Ginneken zainicjował w 1988 r. nawiązanie partnerstwa z Zakopanem, które zaowocowało m.in. wsparciem dla utworzenia i budowy ośrodka dla psychicznie i fizycznie upośledzonych dzieci w tym mieście.

Pracując następnie w Bergen op Zoom promował współpracę ze Szczecinkiem, a wśród jego licznych inicjatyw dotyczących tego miasta warto wymienić wspieranie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Od czasu gdy w 2004 r. został burmistrzem Bredy – miasta, które ma dla polsko-holenderskich relacji szczególne  znaczenie z uwagi na związki historyczne – jego nazwisko nierozerwalnie połączyło się ze wszystkim, co wiąże się z obecnością Polaków w Bredzie, zarówno jeśli chodzi o podtrzymywanie pamięci o zasługach żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, jak i wspieranie inicjatyw mieszkających w Bredzie Polaków.

Jako burmistrz Bredy brał udział w organizacji uroczystości z okazji kolejnych rocznic wyzwolenia tego miasta, w tym obchodów 60. rocznicy, na które zaproszeni byli JKM Królowa Beatrix oraz Prezydent RP Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Peter  van der Velden organizował także szczególnie uroczyste obchody 70. rocznicy wyzwolenia Bredy w ubiegłym roku.

Wyboru Polaka Roku 2015 w Holandii dokonają: Kapituła i Państwo!

Znamy już kandydatów w konkursie Polak Roku 2015 w Holandii. Teraz zadaniem Kapituły będzie wybór laureatów w pięciu kategoriach; zadanie zaszczytne lecz niełatwe. Niezależna Kapituła składa się z przedstawicieli organizacji polonijnych oraz laureatów ubiegłej edycji i działa pod przewodnictwem Pani Barbary Borys-Damięckiej, która jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Również i Państwo będą mogli dokonać wyboru swojego laureata spośród zgłoszonych kandydatów!
Obok laureatów w poszczególnych kategoriach wybranych przez Kapitułę, przewidziana jest również nagroda dla laureata Publiczności. Wybory internetowe zostaną przeprowadzone od 15-go października do 15-go listopada na naszej stronie internetowej. Aby napięcie utrzymać do końca, po dziesiątym listopada statystyki zostaną ukryte.

Muzeum Wyzwolenia Groesbeek zaprasza na wystawę poświęconą Polakom walczącym za wolność nie tylko swoją, ale między innymi  i Holandii. Wystawa pt.  „Polacy. Wyzwoliciele na wygnaniu”, odbędzie się w okresie  od 20 listopada 2015 roku do 31 maja 2016 roku.

„Walczyli z aliantami za naszą wolność, ale sami nigdy nie zostali wyzwoleni.  Opowieść o Polakach jest jedną z najbardziej wzruszających i jednocześnie najmniej wyeksponowanych opowieści w historii wyzwolenia. II Wojna Światowa rozpoczęła się w Polsce, a okupacja tutaj była bardzo represyjna. To właśnie w Polsce znajdowały się najbardziej cieszące się złą sławą obozy koncentracyjne i obozy zagłady: Treblinka, Sobibór, Auschwitz.

Ale od momentu rozpoczęcia wojny Polska miała także duży i silny ruch oporu.
Jesienią 1944 roku opór zbrojny podjął  próbę wyzwolenia Warszawy. Dodatkowo, wielu Polaków było aktywnych poza granicami swojego kraju. Wstąpili do wojsk sprzymierzonych, aby walczyć na wygnaniu przeciwko narodowemu socjalizmowi. Walczyli w Afryce Północnej, we Włoszech, w Normandii oraz brali udział w Operacji Market Garden, Wyzwoleniu Brabancji i Północno-Wschodniej Holandii.
Muzeum Wyzwolenia pozwala zobaczyć żywą opowieść walki Polaków.

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.
Dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku utworzono 250 obwodów wyborczych. Wyborcy Ci będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

Aby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).

Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony ewybory.msz.gov.pl potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra SZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą. Najwygodniej dokonać tego poprzez internetowy system rejestracji ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane. Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 22 października 2015 r.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook