Komentarze

Prawie 1400 osób w samej Małopolsce pobierało w 2016 roku zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą, natomiast 530 osób transferowało zasiłek z krajów Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najwięcej osób pobiera świadczenia po pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Austrii oraz Niemczech – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Kończąc pracę w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii warto pamiętać o kilku kwestiach, które w znacznym stopniu ułatwią ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych czy szukanie pracy u kolejnego pracodawcy.

Załóżmy, że Polak wykonujący w Holandii legalną i udokumentowaną pracę kończy zatrudnienie i chce wrócić do kraju. Ma wówczas prawo do zasiłku dla bezrobotnych na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w Holandii. Musi się jednak o niego postarać jeszcze przed wyjazdem do Polski. Jeżeli zaniedba tę kwestię na miejscu, wróci do kraju i zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych na warunkach i w kwotach polskich, które z reguły są dużo niższe niż świadczenia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii.
Warto więc pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze należy starać się o ustalenie prawa do zasiłku w kraju wykonywania ostatniego zatrudnienia, bo jest to korzystniejsze finansowo.

W niektórych przypadkach zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany za granicą na okres dłuższy niż w Polsce. Dodatkowo świadczenia uzyskane na przykład w Holandii można, po okresie czterech tygodni, transferować do Polski. Oznacza to, że możemy mieszkać i szukać pracy w Polsce, a równocześnie przez okres 3 do 6 miesięcy pobierać zasiłek przyznany w Holandii.
Co zrobić, żeby móc transferować zasiłek? Należy zgłosić taką chęć w UWV w Holandii. W tej instytucji osoba bezrobotna będzie pobierała świadczenia i dlatego to ona wyda osobie bezrobotnej dokument U2, potwierdzający prawo do transferu zasiłku do Polski. Transfer zasiłku będzie niemożliwy, jeżeli decyzję o ubieganie się o zasiłek osoba bezrobotna podejmie dopiero w Polsce. Wówczas – przypomnijmy – będzie miała prawo do zasiłku wyłącznie na zasadach obowiązujących w naszym kraju.

Jeżeli osoba wracająca do kraju po pracy na przykład w Holandii nie postarała się za granicą o zasiłek, w Polsce zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Rejestruje się tam jako osoba bezrobotna i uzupełnia wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą, dołączając do niego dokument U1, który dokumentuje okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii. Należy się o niego postarać w UWV w Holandii. Bez niego w Polsce procedura przyznania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą wydłuży się średnio od trzech do sześciu miesięcy.

FNV Sektor Agrarny Zielony chciałby dowiedzieć się, czy pracodawcy we wskazanym sektorze właściwie wdrażają warunki zatrudnienia określone w umowach zbiorowych CAO i / lub je przestrzegają. Pomyśl np. o dodatku za pracę na nocnej zmianie, za nadgodziny, itd. Nie wszyscy pracodawcy go płacą, podczas gdy wielu pracowników ma do niego prawo.

Chcielibyśmy otrzymać informacje o firmach zajmujących się uprawami polowymi (sałata, brokuł, szparagi, cykoria, pora, cukinia, sałata pekińska, rabarbar, szpinak, kalafior, szparagi, truskawki, kwiaty, drzewka owocowe) a także pozyskać informacje o zakładach szklarniowych produkujących pomidory, ogórki, truskawki, kwiaty, itp. w prowincji Limburg i Brabancja.

Urząd podatkowy Belastingdienst jest znany z częstych i mało korzystnych dla Polaków zmian w prawie podatkowym. Począwszy od roku 2013 zasady rozliczania podatku zmieniły się aż trzy razy, co spowodowało, że wielu Polaków zamiast zwrotu podatku musiało dopłacać daninę do urzędu.

Każdy, kto pracował przed 2013 rokiem w Holandii pamięta wysokie zwroty podatku. Zasada była prosta- wystarczy, że nie przekroczyło się ok. 8 000 EUR dochodu, a Belastingdienst zwracał na konto pełną sumę potrąconego podatku. To były pokaźne sumy, do których wręcz urząd przywyczaił podatników.

Mało kto wie, że nowe przepisy wprowadzone w 2013 r. były spowodowane głównie zmianami w obliczeniach ubezpieczenia społecznego ( premie volksverzekeringen). Belastingdienst uzależnił swoje obliczenia od okresu pracy i dochodu uzyskanego poza Holandią. Sprawa dotyczyła osób bez zameldowania, które starały się o  status tzw. buitenlandse belastingplichtigen.  Tym samym Belastingdienst wprowadzając zmiany zgodził się na korektę lat 2009-2012 i prawidłowe obliczenie składki na poczet ubezpieczenia społecznego.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Facebook


stat4u